Folders

Werk jij met gevaarlijke producten?

Het ACV voert al jaren actie rond gevaarlijke producten. We willen werknemers beter beschermen tegen de risico’s en gevaren die ontstaan door het werken met gevaarlijke stoffen.
Allereerst is het belangrijk dat werknemers beter geïnformeerd worden over de gezondheidsrisico’s van hun werkpost. Eigenlijk is dat een verplichting voor de werkgever. Maar we willen niet alleen maar aandringen en afwachten tot dat gebeurt. We gaan er zelf ook wat aan doen. Daarom deze brochure. Hij is bestemd voor werknemers die in drukkerijen werken en die daar in aanraking komen met inkten en solventen.

Zin om delegee te worden?

Als vakbond voeren we permanent campagne om op zoek te gaan naar kandidaten die we kunnen aanduiden als syndicaal afgevaardigde.
Waarom?
  • Inspraak is belangrijk.
  • Waken over veiligheid.
  • Het bewaken van loon- en arbeidsvoorwaarden is van levensbelang.
Opkomen voor jezelf en voor je werkmakkers, dat kan alleen maar als er delegees zijn.
Ben je zelf ook op zoek naar een kandidaat delegee in jouw bedrijf?
Ken je collega's, familie of vrienden in een grafisch bedrijf? 
Denk je dat hij/zij geknipt is om onze ACV ploegen te versterken?
Durf dan kleur bekennen en geef hen onze folder met meer informatie. 

Algemene folders

Raadpleeg de algemene folders van ACVBIE.

Contacteer jouw beroepsverbond