Nuttige websites

GRAFOC |Printmedia Opleidingscentrum

GRAFOC is het grafisch opleidingscentrum voor werknemers uit de grafische sector. Ontdek hier de subsidies die je kan krijgen wanneer je een jobgerelateerde opleiding volgt op eigen initiatief.

Febelgra

FEBELGRA is de federatie van de Belgische grafische nijverheid. Zij vertegenwoordigen de beroepsvereniging van ondernemers actief in de grafische en communicatiesector. Hun voornaamste doelstelling is het behartigen en het verdedigen van hun belangen.

Cepegra

Cepegra is het competentiecentrum voor de grafische industrie.

Grafisch nieuws

De laatst nieuwtjes op grafisch gebied vind je op de site van Grafisch Nieuws.

Portaalsite voor grafisch nieuws

Portaalsite met links naar interessante websites m.b.t. de grafische sector.

Tijdschrift Grafisch Weekblad

Het Grafisch weekblad is een toonaangevend actueel 'brancheblad' voor de Nederlandstalige grafische industrie. Naast de wekelijkse actualiteit bestaat de sterk op 'human interest' gebaseerde inhoud uit bedrijfsreportages, artikelen over belangrijke toeleveranciers, management informatie, grafische technieken, ontwikkelingen in de papiersector en nieuwe media. Een niet onbelangrijk deel van de doelgroep wordt gevormd door drukwerk inkopers.

Grafinet

Grafinet is het Handboek voor de Grafische Industrie. Het is een uitgave, waarin grafische bedrijven kosteloos opgenomen worden. Aangevuld met een gelimiteerd aantal adverteerders, die hun producten en/of diensten een jaar lang onder de aandacht brengen bij de grafische industrie in Nederland. Bedrijven zijn gerangschikt onder de branche, plaats en bedrijfsnaam.

OPS verenigingen

OPS is de verzamelnaam voor een reeks fysieke en psychische stoornissen die je kan krijgen door veelvuldige of langdurige blootstelling aan schadelijke oplosmiddelen. De volledige benaming is Organisch Psychosyndroom door Solventen. In België komen naar schatting enkele honderdduizenden mensen in aanraking met oplosmiddelen in één of andere vorm. Blootstelling aan deze producten veroorzaakt ernstige gezondheidsrisico's. Vooral vakmensen, maar ook hobbyisten, kunnen best op hun hoede zijn.

Fonds voor beroepsziekten

Het fonds voor beroepsziekten is een openbare instelling onder staatswaarborg die onder het toezicht staat van de Minister van sociale zaken. Het heeft als opdracht de schade veroorzaakt door de beroepsziekten te vergoeden en de voorkoming ervan te bevorderen.

Internationale websites

Vakbondswerk stopt niet aan de grens. ACV bouw - industrie & energie is lid van verschillende Europese en internationale industriële vakbondsfederaties om de belangen van haar leden in de globale wereldeconomie beter te verdedigen.

CNV Dienstenbond Nederland
  • CNV Dienstenbond is de vakorganisatie voor werknemers bij banken, verzekeraars in de handel, grafische- en mediasector, ICT en overige dienstverlenende sectoren.
  • ACV bouw - industrie & energie is lid van het CNV.
Intergraf
  • Intergraf is de internationale confederatie voor de grafische industrie.
Uni EG
ACV bouw - industrie & energie is lid van Uni Europa Graphical (Uni EG) voor de sectoren van papierbewerking en verpakking.
  • UNI EG is een sectorale poot van Uni Europa.
  • Uni Europa vertegenwoordigt naast de papierbewerking en verpakking vooral vakbonden uit de financiële- en dienstensector.
Uni Global Union