Grafische

Voorstelling krachtlijnen voor duurzame toekomst uitgeverijen - en drukkerijensector

Op donderdag 8 maart vond in de gebouwen van de CRB een persconferentie ter voorstelling van de adviezen “Krachtlijnen voor een duurzame toekomst voor de uitgeverijensector” en “Krachtlijnen voor een duurzame toekomst voor de drukkerijensector” plaats.

De snel evoluerende technologie en de globalisering hebben het ecosysteem van de sector stevig door elkaar geschud, met een daling van het aantal werknemers tot gevolg.

De sociale partners uit de papier-, grafische en uitgeverijensector doen dan ook een oproep tot de beleidsmakers van de verschillende overheidsniveaus om hen te steunen bij hun initiatieven voor een duurzame transformatie van de sector. Via deze adviezen vragen de sociale partners van de sector om een aantal concrete beleidsmaatregelen te nemen, want op economisch en cultureel vlak blijft de sector een grote rol spelen.

Hier kan u beide adviezen raadplegen:
Raadpleeg hier het bijbehorend artikel in Visie (6 april 2018, onderaan de pagina).

Akkoord in de drukkerijen & de grafische kunstbedrijven!

Op 4 december werd er eindelijk een ontwerpakkoord bereikt in de drukkerijen & de grafische kunstbedrijven. 
In de voorbije weken is dit akkoord door alle partijen voorgelegd aan de achterban. Het akkoord voorziet onder andere de verlenging van de cao's SWT en een verhoging van de barema's en reële lonen met 0,8 % vanaf 1 januari 2018. Er zal eveneens een werkgroep worden opgericht over de thema's nachtarbeid en nachtpremie.

Op het vakgroepcongres van ACVBIE op 15 december werd het ontwerpakkoord goedgekeurd. Intussen hebben ook de andere partijen het akkoord goedgekeurd. De definitieve teksten werden op het paritair comité van 21 december ondertekend. 

Wenst u meer informatie over dit akkoord? Raadpleeg dan zeker onze kroniek met daarin de voornaamste punten.

Contact

Ann Verhelst
Nationaal sectorverantwoordelijke
  • Grafische

Regionaal contactpersoon

Voor een regionaal contactpersoon (secretaris) klik je best jouw regio aan bij onze beroepsverbonden.