Grafische

Akkoord in de drukkerijen & de grafische kunstbedrijven!

Op 4 december werd er eindelijk een ontwerpakkoord bereikt in de drukkerijen & de grafische kunstbedrijven. 
In de voorbije weken is dit akkoord door alle partijen voorgelegd aan de achterban. Het akkoord voorziet onder andere de verlenging van de cao's SWT en een verhoging van de barema's en reële lonen met 0,8 % vanaf 1 januari 2018. Er zal eveneens een werkgroep worden opgericht over de thema's nachtarbeid en nachtpremie.

Op het vakgroepcongres van ACVBIE op 15 december werd het ontwerpakkoord goedgekeurd. Intussen hebben ook de andere partijen het akkoord goedgekeurd. De definitieve teksten werden op het paritair comité van 21 december ondertekend. 

Wenst u meer informatie over dit akkoord? Raadpleeg dan zeker onze kroniek met daarin de voornaamste punten.

Contact

Ann Verhelst
Nationaal sectorverantwoordelijke
  • Grafische

Regionaal contactpersoon

Voor een regionaal contactpersoon (secretaris) klik je best jouw regio aan bij onze beroepsverbonden.