Premies

Syndicale premie Glasnijverheid

Wanneer heb ik recht op een syndicale premie?

Je bent lid van het ACV en werkte het voorbije jaar van in de sector van de Glasnijverheid.


Hoeveel bedraagt de premie?

De syndicale premie 2018 bedraagt € 145 per jaar of € 12,08 per maand.
In bepaalde ondernemingen krijgen werknemers die genieten van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) ook nog een syndicale premie.

Wanneer wordt de premie uitbetaald?

De eerste betaling zal gebeuren op dinsdag 2 april 2019.

Eindejaarspremie

Wanneer heb ik recht op een eindejaarspremie?

Je hebt gewerkt van 1 november vorig jaar t.e.m. 31 oktober dit jaar.

Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie in de Betonindustrie?

De eindejaarspremie bedraagt 38 X het uurloon. 
De premie wordt berekend in functie van de effectieve prestaties tijdens de referteperiode*.
Volgende afwezigheden worden gelijkgesteld met effectieve prestaties:
  • jaarlijkse vakantie;
  • feestdagen;
  • vaderschapsverlof;
  • betaald educatief verlof;
  • syndicaal verlof;
  • kort verzuim;
  • beroepsziekte;
  • arbeidsongeval en bevallingsrust;
  • ziekte en ongeval (max. 60 dagen)

Over welke periode wordt de premie berekend*?

1 november vorig jaar - 31 oktober dit jaar.


Wanneer wordt de eindejaarspremie uitbetaald?

De uitbetaling gebeurt rond 25 december.

Eindejaarspremie in de Spiegelmakerijen

Wanneer heb ik recht op een eindejaarspremie?

Je hebt gewerkt van 1 december vorig jaar t.e.m. 30 november dit jaar.

Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie in de Spiegelmakerijen?

Anciënniteit in de ondernemingBedrag
Na 1 jaar110 X uurloon
Na 2 jaar120 X uurloon
Na 3 jaar130 X uurloon
Na 4 jaar140 X uurloon
Na 5 jaar150 X uurloon
Na 6 jaar160 X uurloon

Bereik je geen 220 gewerkte en/of gelijkgestelde dagen in het refertejaar, dan wordt het bedrag als volgt berekend:

Anciënniteit in de ondernemingBedrag
Tot 1 jaar9 uurlonen per maand
Na 2 jaar10 uurlonen per maand
Na 3 jaar11 uurlonen per maand
Na 4 jaar12 uurlonen per maand
Na 5 jaar13 uurlonen per maand
Na 6 jaar14 uurlonen per maand


Over welke periode wordt de premie berekend*?

1 december vorig jaar - 30 november dit jaar.


Wanneer wordt de eindejaarspremie uitbetaald?

De uitbetaling gebeurt tussen 15 en 25 december.