Premies

Syndicale premie Glasnijverheid

Wanneer heb ik recht op een syndicale premie?

Je bent lid van het ACV en werkte het voorbije jaar van in de sector van de Glasnijverheid.

Hoeveel bedraagt de premie?

  • € 135 of € 11,25 per maand.
In bepaalde ondernemingen krijgen werknemers die genieten van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) ook nog een syndicale premie.

Wanneer wordt de premie uitbetaald?

De premie wordt betaald begin april.

Eindejaarspremie

Wanneer heb ik recht op een eindejaarspremie?

Je hebt gewerkt van 1 november vorige jaar t.e.m. 31 oktober dit jaar.

Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie in de Betonindustrie?

De eindejaarspremie bedraagt 38 maal het uurloon. 
De premie wordt berekend in functie van de effectieve prestaties tijdens de referteperiode*.
Volgende afwezigheden worden gelijkgesteld met effectieve prestaties:
  • jaarlijkse vakantie,
  • feestdagen,
  • vaderschapsverlof,
  • betaald educatief verlof,
  • syndicaal verlof,
  • kort verzuim,
  • beroepsziekte,
  • arbeidsongeval en bevallingsrust,
  • ziekte en ongeval (max. 60 dagen)

Over welke periode wordt de premie berekend*?

1 november vorig jaar - 31 oktober dit jaar.

Wanneer wordt de eindejaarspremie uitbetaald?

De uitbetaling gebeurt rond 25 december.

Eindejaarspremie in de Spiegelmakerijen

Wanneer heb ik recht op een eindejaarspremie?

Je hebt gewerkt van 1 december vorige jaar t.e.m. 30 november dit jaar.

Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie in de Spiegelmakerijen?

Anciënniteit in de onderneming Bedrag
Na 1 jaar 110 X uurloon
Na 2 jaar 120 X uurloon
Na 3 jaar 130 X uurloon
Na 4 jaar 140 X uurloon
Na 5 jaar 150 X uurloon
Na 6 jaar 160 X uurloon
Bereik je geen 220 gewerkte en/of gelijkgestelde dagen in het refertejaar, dan wordt het bedrag als volgt berekend
Anciënniteit in de onderneming Bedrag
Tot 1 jaar 9 uurlonen per maand
Na 2 jaar 10 uurlonen per maand
Na 3 jaar 11 uurlonen per maand
Na 4 jaar 12 uurlonen per maand
Na 5 jaar 13 uurlonen per maand
Na 6 jaar 14 uurlonen per maand

Over welke periode wordt de premie berekend*?

1 december vorig jaar - 30 november dit jaar.

Wanneer wordt de eindejaarspremie uitbetaald?

De uitbetaling gebeurt tussen 15 en 25 december.