Glasnijverheid

Ontwerp van protocolakkoord in de glassector

Glasnijverheid
Op 21 juni werd een protocolakkoord ondertekend in de glassector voor de periode 2017-2018. Dit akkoord, dat werd afgesloten in een iets gunstigere economische context, zorgt ervoor dat de loonmarge die bepaald werd door het interprofessioneel akkoord, volledig is ingevuld.

Concreet stijgt de koopkracht met 0,8 % op 1 juni 2017. De overige 0,3 % kunnen op ondernemingsvlak worden onderhandeld. In de spiegelmakerijen voorziet het akkoord in de toekenning van de 1,1 % op 1 juni 2017 en van een ecochèque van € 125 in juli 2017. Deze verhogingen worden toegepast op de minimumlonen, de reële lonen en op de ploegenpremies.

Bovendien wordt ook de bestaanszekerheid bij tijdelijke werkloosheid verhoogd met 1,1 %, de terugbetaling van de verplaatsingskosten met de wagen stijgt met 3,5 % vanaf 1 januari 2018 en de syndicale premie stijgt met € 10 (€ 145 voor een volledig jaar).

Met uitzondering van de spiegelmakerijen, gaat het om open onderhandelingen in de ondernemingen, maar wel binnen de loonmarge.

We tonen ons ook solidair met de werknemers van DUCATT, die ontslagen werden als gevolg van een faillissement en met de werknemers van DUROBOR. Voor dit laatstgenoemde bedrijf werd een overnemer gevonden, maar die eist een inlevering van loon en andere voordelen.

Contact

Federaal secretaris François Laurent
Nationaal sectorverantwoordelijke
  • Glasnijverheid

Regionaal contactpersoon

Voor een regionaal contactpersoon (secretaris) klik je best jouw regio aan bij onze beroepsverbonden.