Gas en elektriciteit

Einde indexblokkering is in zicht in de sector gas elektriciteit

Werknemers uit de sector gas elektriciteit wiens loon maandelijks geïndexeerd wordt, zouden dan vanaf 1 mei 2016 een minieme loonindexering toegekend krijgen!
De regering Michel had in april 2015 beslist om een indexsprong door te voeren, ten belope van 2 %, die op geen enkel moment gecompenseerd werd. Dit betekent dat alle werknemers 2 % van hun loon verliezen.
Sedert 1 april 2015 is de indexsprong in werking. Vanaf dat moment werd de afgevlakte gezondheidsindex, op basis waarvan de lonen worden geïndexeerd, geblokkeerd op het niveau van maart 2015 (100,66 punten).
In onze sector hebben we een maandelijkse indexering op basis van het 4 maandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex. Onze lonen werden sinds april 2015 niet meer geïndexeerd.
De gezondheidsindex stijgt in april met 0,06 punt tot 103,53 punten tegenover 103,47 punten in maart. De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in april 100,93 punten. Hiermee wordt de blokkering op het niveau van maart 2015 (100,66 punten) beëindigd.
Vanaf mei zullen dus opnieuw de regels van de sector gevolgd worden zoals beschreven in het statuut voor de aanpassing van de lonen.
Download hier onze kroniek hieromtrent.

Protocolakkoord in de Gas en Elektriciteit getekend!

Na verschillende vergaderingen van het paritair comité, kunnen wij eindelijk een protocolakkoord voorleggen dat voor alle werknemers (gereguleerde en niet-gereguleerde) op dezelfde wijze van toepassing is. Dit protocolakkoord zorgt voor een maximale invulling van de loonmarge die voorzien was in de wet van 28 april 2015.
Na een evaluatie van het protocolakkoord en om er voor te zorgen dat de betaling van de verhoging en van de maaltijdcheques vanaf 1 januari 2016 wordt uitgevoerd, heeft ACVBIE besloten om niet langer te wachten, en het protocol van akkoord te tekenen op 23 december 2015.

Contact

Algemeen secretaris Pierre Cuppens
Nationaal sectorverantwoordelijke
  • Gas & Elektriciteit

Regionaal contactpersoon

Voor een regionaal contactpersoon (secretaris) klik je best jouw regio aan bij onze beroepsverbonden.