Vorming

Acta

ACTA is een opleidingscentrum voor de procesindustrie in het algemeen en voor de chemische sector in het bijzonder.
De belangrijkste expertisedomeinen zijn:
  • elektro- meet- en regeltechniek,
  • industriële automatisering,
  • mechanische technieken,
  • procestechnieken,
  • veiligheid,
  • transportsystemen.
Voor leerlingen, studenten, leerkrachten en docenten vormt ACTA een essentiële brugfunctie tussen onderwijs en het bedrijfsleven. ACTA beoogt vooral de optimale aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven. Om dit doel te bereiken stimuleert ACTA de samenwerking tussen onderwijs en industrie, scholen van de verschillende netten, toeleveringsbedrijven van automatiseringsapparatuur en productiebedrijven in de regio en diverse instellingen betrokken bij opleidingen.

WVOK

WVOK vzw is de partner bij uitstek op het vlak van Werk, Vorming en Onderwijs in de kunststoffentechnologie.
In deze domeinen wil WVOK:
  • de behoeften tot het vormen van competente medewerkers voor de industrie detecteren;
  • de vinger aan de pols houden voor toekomstige (technologische) ontwikkelingen;
  • meehelpen aan 'duurzaam' werk;
  • de noodzakelijke samenwerkingsverbanden creëren.

Cefochim

Cefochim is een franstalig opleidingscentrum in Henegouwen.

Zin in vorming?