Cao-gidsen

you
Binnenkort starten de sectoronderhandelingen voor een nieuwe cao in de scheikundige sector. Daarin maken werkgevers en vakbonden afspraken over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de komende twee jaar. We willen graag weten wat jij daarin belangrijk vind!
Laat ons tegen uiterlijk 10 februari 2017 weten waar we voor jou op moeten letten. Welke thema's wil jij aan bod laten komen? Waar zitten nog tekorten? Waar wil jij dat we voor opkomen?
Dan zetten wij graag jouw verzuchtingen op de agenda van het overleg!
  • Naar de enquête