Nuttige websites

Demografiefonds

De sociale partners van de sector chemie, kunststoffen en life sciences hebben een Demografiefonds opgericht voor de werknemers en ondernemingen van de sector.
De doelstellingen van dit Fonds is het financieren van projecten om in het kader van de demografische uitdagingen en de gevolgen van het verlengen van de loopbanen de werkbaarheid in de sector te behouden en verbeteren.
Dankzij dit Fonds krijgt elke onderneming de kans om in samenwerking met de werknemersvertegenwoordiging nieuwe maatregelen te treffen voor werkbaar werk en een financiële ondersteuning te krijgen tot maximum 0.30% van de brutoloonmassa van de onderneming en dit gedurende maximum 4 jaar.
Co-Valent
Co-Valent is de website van fondsen voor Vorming in de Scheikundige Nijverheid voor arbeiders en bedienden.

Securex

De website van Securex biedt ook informatie over de evolutie van de index.
Onder het luik Sociaal/ sleutelbedragen tref je de meest actuele informatie aan.

Toxpro

Toxpro is een portaalsite voor 'Chemisch risico' en werd ontwikkeld in samenwerking met 3 universiteiten: VUB, Ulg, UCL en het Europees sociaal Fonds. De site is gesubsidieerd door het Fonds voor Beroepsziekten.

Acta

ACTA is een opleidingscentrum voor de procesindustrie in het algemeen en voor de chemische sector in het bijzonder.
De belangrijkste expertisedomeinen zijn:
 • elektro- meet- en regeltechniek,
 • industriële automatisering,
 • mechanische technieken,
 • procestechnieken,
 • veiligheid,
 • transportsystemen.
Voor leerlingen, studenten, leerkrachten en docenten vormt ACTA een essentiële brugfunctie tussen onderwijs en het bedrijfsleven. ACTA beoogt vooral de optimale aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven. Om dit doel te bereiken stimuleert ACTA de samenwerking tussen onderwijs en industrie, scholen van de verschillende netten, toeleveringsbedrijven van automatiseringsapparatuur en productiebedrijven in de regio en diverse instellingen betrokken bij opleidingen.

WVOK

WVOK vzw is de partner bij uitstek op het vlak van Werk, Vorming en Onderwijs in de kunststoffentechnologie.
In deze domeinen wil WVOK:
 • de behoeften tot het vormen van competente medewerkers voor de industrie detecteren;
 • de vinger aan de pols houden voor toekomstige (technologische) ontwikkelingen;
 • meehelpen aan 'duurzaam' werk;
 • de noodzakelijke samenwerkingsverbanden creëren.

Cefochim

Cefochim is een franstalig opleidingscentrum in Henegouwen.

Internationale websites

Vakbondswerk stopt niet aan de grens. ACV bouw - industrie & energie is lid van verschillende Europese en internationale industriële vakbondsfederaties om de belangen van haar leden in de globale wereldeconomie beter te verdedigen.
IndustryAll Europe
IndustryAll World
 • Industriall Global Union vertegenwoordigt 50 miljoen arbeiders in 140 landen in de sectoren mijnbouw, energie en industrie.
Zij strijden op wereldvlak voor betere arbeidsomstandigheden en vakbondsrechten. Industriall vecht voor een ander model van globalisering en een nieuwe economische en sociale model waarin mensen centraal staan op basis van democratie en sociale rechtvaardigheid.