Chemie

Uniek Demografiefonds in de chemie!

De sector chemie zet de toon in het maatschappelijk debat over de verlenging van de loopbanen en duurzame tewerkstelling. 
Dankzij de oprichting van een Demografiefonds, een primeur voor ons land, gaat de sector chemie, kunststoffen en life sciences concrete projecten financieren om in het kader van de demografische uitdagingen en de gevolgen van de verlenging van de loopbanen, werkbaar werk voor alle werknemers van de sector gedurende hun volledige loopbaan mogelijk te maken.
Download hier de brochure demografiefonds chemie
Download hier de gids "Leeftijdsbewust Personeelsbeleid - cao 104" van het ACV, die u kunt gebruiken om de problematiek van vergrijzing van de werknemers bespreekbaar te maken.
Surf ook naar www.demografiefonds.be.

Werknemers van de chemie bestolen door de regering-Michel!

De indexsprong die de regering-Michel heeft doorgevoerd heeft een zware impact, niet enkel op de huidige lonen, maar ook op de lonen doorheen de volledige loopbaan van de werknemers. 
Omdat de regering absoluut wil inzetten op de verbetering van de competitiviteit, zullen de werknemers van de chemiesector geen koopkrachtverhoging krijgen op 1 februari 2016, en dit omwille van de indexsprong. Deze loonindexering is volledig verloren en kan op geen elke manier gerecupereerd worden! 

Mylene uit Heist O/D Berg ontslaat delegee ACV

Het cosmetica bedrijf Mylene uit Heist O/D Berg heeft net vóór de procedure start van de sociale verkiezingen 2016, de enige syndicale delegee afgedankt.
"Dit is jammer genoeg traditie bij dit anti-vakbondsbedrijf. De werknemers die zich kandidaat stellen voor een mandaat worden buiten gepest. De directie is vooral met zich zelf bezig en tonen geen respect voor werknemers. Dit is nu waar Mylene voor staat... werknemersrechten daar heeft Mylene nog niet van gehoord!" verteld Paul Schoeters, secretaris van ACV bouw - industrie & energie.

Gendergelijkheid in de Chemische en Voedingsnijverheid

ACVBIE werkt op dit ogenblik samen met haar Spaanse collega's van de FITAG UGT aan een Europees project: "Bevorderen van het gelijkekansenbeleid in de EOR's (Europese Ondernemingsraaden) van de chemische en voedingsnijverheid"


De FITAG UGT lanceerde hiervoor recent een website, volledig gewijd aan dit project. Hiermee wil men de gendergelijkheid in de Chemische en Voedingsindustrie in kaart brengen en verder ontwikkelen.

Specifieke doelstellingen van het project

 • De sociale dialoog over gendergelijkheid opstarten in de EOR's.
 • Een werkplan over gendergelijkheid ontwikkelen voor de toekomstige vergaderingen van de EOR's.
 • De participatie van vrouwen verbeteren in de EOR's en de ondernemingen.
 • Akkoorden sluiten en Comités of commissies oprichten om de problematiek van de gendergelijkheid en het maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen de EOR's ter sprake te brengen.
 • Tot een effectieve politieke besluitvorming komen door de ontwikkeling van een visie over gendergelijkheid en het bevorderen van de objectieve integratie van de vrouwen in de maatschappij en binnen de vakbonden.

Voorstelling en rapport van het project

De eerste sectorale akkoorden 2015-2016 bewijzen de meerwaarde van het sociaal overleg!

Traditioneel is de sector van de scheikunde pionier in het afsluiten van sectorale collectieve akkoorden. Dit is nu ook het geval. Op donderdag 28 mei bereikten de onderhandelaars in de chemiesector een ontwerpakkoord voor de periode 2015 en 2016. Dit ontwerp werd ondanks enkele bezwaren goedgekeurd in een vergadering met vakbondsmilitanten van ACVBIE op 8 juni 2015.
De voornaamste krachtlijnen en vaststellingen uit dit akkoord, zijn de volgende: 
 • Gemeenschappelijk vakbondsfront arbeiders-bedienden
 • Verlenging van de stelsels van SWT
 • Tijdkrediet en landingsbanen zijn essentiële instrumenten in een loopbaanbeleid
 • Oprichting van een demografiefondsµ
 • Maximale toepassing van de loonmarge
 • Niet-materiele rechten van werknemers zijn belangrijk
Download hier het persbericht van 8 juni 2015 hieromtrent.

Contact

Vice voorzitter Alfons De Potter
Nationaal sectorverantwoordelijke
 • Chemie

Regionaal contactpersoon

Voor een regionaal contactpersoon (secretaris) klik je best jouw regio aan bij onze beroepsverbonden.