Chemie

Digitalisering en innovatie in de sector chemie in Europa

Op 20 juli 2018 lanceerden de Europese sociale partners van de sector chemie, IndustriAll Europa aan syndicale zijde en de ECEG aan patronale zijde (Europese Groep van werkgevers van de sector chemie) in het kader van hun gemeenschappelijk project over digitalisering en innovatie een Europese digitale enquête. Ze zullen eveneens experten interviewen.

Dit project heeft als doel de impact van digitalisering en innovatie op het concurrentievermogen, de groei en de tewerkstelling binnen de volledige sector in Europa te meten. De betrokken sectoren zijn de chemische en de farmaceutische nijverheid, de kunststof en de rubbersector.

De resultaten van deze enquête en interviews zullen worden voorgesteld op een conferentie die zal plaatsvinden op 18 en 19 oktober in Tallinn (Estland).

Je kan de enquête hier invullen.

ACVBIE verwelkomt bedienden chemie en petroleum op 1 januari 2018!

Sinds 1 januari 2018 zijn de bedienden en kaderleden uit de chemie en petroleum ondergebracht bij ACV bouw - industrie & energie (ACVBIE). ACVBIE is in deze sectoren al jaren de toonaangevende vakcentrale voor alle arbeiders.
Om u in de toekomst nog beter te bedienen, kiezen we voluit voor sectorale vakcentrales, waarin we de belangen van alle werknemers in de sector behartigen. ACVBIE en LBC-NVK nemen hiermee een voorsprong in het debat over het gemeenschappelijk statuut voor arbeiders en bedienden. We willen de krachten van arbeiders en bedienden bundelen om onze leden nog beter ten dienste te staan.
Voor u betekent het dat u vanaf 1 januari 2018 beroep kan doen op de diensten van ACVBIE, aan uw ACV-lidmaatschap verandert er niets. Met alle vragen over uw arbeidscontract of uw rechten kan u vanaf dan bij ons terecht. Ook de collectieve belangen van de werknemers uit deze sectoren zullen voortaan door ACVBIE worden verdedigd. Uw vertrouwde ploeg van vakbondssecretarissen en - militanten staat klaar om op te komen voor uw belangen en de verbetering van uw loon- en arbeidsvoorwaarden. ACVBIE staat garant voor een goede dienstverlening.

We zijn ervan overtuigd dat we uw belangen nog beter zullen kunnen verdedigen door alle werknemers uit deze sectoren onder te brengen onder één vakbondswerking. Als grootste vakbond in de sector blijven we de vinger aan de pols houden en opkomen voor uw werknemersrechten. U mag blijvend op ons rekenen!

Uniek Demografiefonds in de chemie!

De sector chemie zet de toon in het maatschappelijk debat over de verlenging van de loopbanen en duurzame tewerkstelling. 
Dankzij de oprichting van een Demografiefonds, een primeur voor ons land, gaat de sector chemie, kunststoffen en life sciences concrete projecten financieren om in het kader van de demografische uitdagingen en de gevolgen van de verlenging van de loopbanen, werkbaar werk voor alle werknemers van de sector gedurende hun volledige loopbaan mogelijk te maken.
Download hier de brochure demografiefonds chemie
Download hier de gids "Leeftijdsbewust Personeelsbeleid - cao 104" van het ACV, die u kunt gebruiken om de problematiek van vergrijzing van de werknemers bespreekbaar te maken.
Surf ook naar www.demografiefonds.be.

Contact

Federaal secretaris Koen De Kinder
Nationaal sectorverantwoordelijke
  • Chemie

Regionaal contactpersoon

Voor een regionaal contactpersoon (secretaris) klik je best jouw regio aan bij onze beroepsverbonden.