Chemie

Ontwerpakkoord in de Chemie goedgekeurd!

Na onze geslaagde actie in gemeenschappelijk vakbondsfront van 18 april 2017, accepteerde Essenscia om opnieuw aan de onderhandelingstafel plaats te nemen op 26 april 2017.
Na een marathonzitting met zeer moeilijke en harde besprekingen die startte op woensdag 26 april om 9u30 's morgens, verscheen er donderdagochtend 27 april om 5u30 toch witte rook en kwam er een ontwerpakkoord voor 2017-2018 uit de bus.
In de dagen die hierop volgden, vonden er regionale consultatierondes plaats. Het resultaat van deze consultaties werd vandaag, 10 mei 2017, besproken op ons vakgroepcongres en we kunnen jullie meedelen dat het ontwerpakkoord met een ruime meerderheid werd goedgekeurd!

Essenscia gaat akkoord met heropstarting van sectorale onderhandelingen op constructieve manier

Militanten hebben massaal gereageerd op de oproep van het gemeenschappelijk vakbondsfront en zo talrijk deelgenomen aan onze sectorale actie op 18 april 2017 aan het Square Meeting Center in Brussel naar aanleiding van het jaarlijkse evenement van Essenscia dat daar plaatsvond. 
ACV bouw - industrie & energie wil de militanten van harte bedanken voor hun actieve deelname tijdens deze actie.
De actie wierp zijn vruchten af: Essenscia werd namelijk bereid gevonden om met een kleine delegatie van sectoraal verantwoordelijken en militanten te praten. Tijdens dit onderhoud ging Essenscia ermee akkoord om opnieuw plaats te nemen aan de onderhandelingstafel, en dit op een constructieve manier. Ook zullen ze opnieuw naar onze eisen luisteren. Ondertussen werd er een datum gevonden waarop de onderhandelingen zullen verdergaan, namelijk 26 april 2017.
De teerling is echter nog niet geworpen! Hoewel de onderhandelingskalender nog vastgelegd moet worden, is het van groot belang dat de sectorale onderhandelingen zo snel mogelijk heropgestart worden en dit hopelijk in een gunstiger klimaat. 
Wij zijn vastberaden om te onderhandelen voor een globaal sectoraal akkoord voor alle werknemers uit de sector! We houden jullie zeker verder op de hoogte van de ontwikkelingen in deze onderhandelingen.

Uniek Demografiefonds in de chemie!

De sector chemie zet de toon in het maatschappelijk debat over de verlenging van de loopbanen en duurzame tewerkstelling. 
Dankzij de oprichting van een Demografiefonds, een primeur voor ons land, gaat de sector chemie, kunststoffen en life sciences concrete projecten financieren om in het kader van de demografische uitdagingen en de gevolgen van de verlenging van de loopbanen, werkbaar werk voor alle werknemers van de sector gedurende hun volledige loopbaan mogelijk te maken.
Download hier de brochure demografiefonds chemie
Download hier de gids "Leeftijdsbewust Personeelsbeleid - cao 104" van het ACV, die u kunt gebruiken om de problematiek van vergrijzing van de werknemers bespreekbaar te maken.
Surf ook naar www.demografiefonds.be.

Contact

Federaal secretaris Koen De Kinder
Nationaal sectorverantwoordelijke
  • Chemie

Regionaal contactpersoon

Voor een regionaal contactpersoon (secretaris) klik je best jouw regio aan bij onze beroepsverbonden.