Chemie

Nationaal akkoord in de Chemie ondertekend!

Na onze geslaagde actie in gemeenschappelijk vakbondsfront van 18 april 2017, accepteerde Essenscia om opnieuw aan de onderhandelingstafel plaats te nemen op 26 april 2017.
Na een marathonzitting met zeer moeilijke en harde besprekingen die startte op woensdag 26 april om 9u30 's morgens, verscheen er donderdagochtend 27 april om 5u30 toch witte rook en kwam er een ontwerpakkoord voor 2017-2018 uit de bus.

In de dagen die hierop volgden, vonden er regionale consultatierondes plaats. 

Op 10 mei 2017 werd dit ontwerpakkoord met een ruime meerderheid goedgekeurd op ons vakgroepcongres, de ondertekening van het nationale akkoord door de sociale partners gebeurde op 17 mei 2017.

Uniek Demografiefonds in de chemie!

De sector chemie zet de toon in het maatschappelijk debat over de verlenging van de loopbanen en duurzame tewerkstelling. 
Dankzij de oprichting van een Demografiefonds, een primeur voor ons land, gaat de sector chemie, kunststoffen en life sciences concrete projecten financieren om in het kader van de demografische uitdagingen en de gevolgen van de verlenging van de loopbanen, werkbaar werk voor alle werknemers van de sector gedurende hun volledige loopbaan mogelijk te maken.
Download hier de brochure demografiefonds chemie
Download hier de gids "Leeftijdsbewust Personeelsbeleid - cao 104" van het ACV, die u kunt gebruiken om de problematiek van vergrijzing van de werknemers bespreekbaar te maken.
Surf ook naar www.demografiefonds.be.

Contact

Federaal secretaris Koen De Kinder
Nationaal sectorverantwoordelijke
  • Chemie

Regionaal contactpersoon

Voor een regionaal contactpersoon (secretaris) klik je best jouw regio aan bij onze beroepsverbonden.