Opzegtermijnen

De ontslagregeling ziet er sinds 1 januari 2014 volledig anders uit. 
De nieuwe regeling geldt voor alle werknemers, ongeacht hun statuut, zowel voor de lopende als voor de nieuwe arbeidsovereenkomsten. 

Opzegtermijn bepalen als je in dienst trad na 1 januari 2014

Kom je in dienst op of na 1 januari 2014, dan val je volledig onder de nieuwe regeling.
De opzegtermijn wordt enkel bepaald in functie van de anciënniteit die je opbouwt vanaf het ogenblik dat je in dienst komt.

Opzegtermijn bepalen als je in dienst trad voor 1 januari 2014 

Opzeg door de werkgever 
De bestaande opzegrechten van vóór 1 januari 2014 worden vastgeklikt en verder opgebouwd volgens het nieuwe stelsel vanaf 1 januari 2014. 
  • Op 31december 2013 bekijkt men welke rechten reeds opgebouwd werden volgens de bestaande regels (sectoraal + ondernemingsakkoorden) = T1 
  • Vanaf 1 januari 2014 bouw je verder volgens nieuwe regels (anciënniteit wordt voor de berekening van de opzegtermijn vanaf 1januari 2014 op 0 gezet) = T2 
  • Beide termijnen worden opgeteld: T1 + T2 = de opzegtermijn die de werkgever moet naleven. 
Opzeg door de werknemer 
Je maakt dezelfde optelsom als wanneer de werkgever de opzeg geeft. 
  • Je neemt de helft van deze opzegperiode. (afronding naar beneden) 
  • Met een maximum van 13 weken. 
Dit is de algemene regelgeving. 
Voor de opzeg n.a.v. SWT (brugpensioen), pensioen, onderneming in moeilijkheden, herstructurering en tegenopzeg door de werknemer gelden andere regels.

Schema opzegtermijn bij ontslag door de werkgever

De werkgever moet volgende opzegtermijnen respecteren. 
Uitzondering: bij ontslag wegens SWT (= brugpensioen), en ontslag omwille van langdurige ziekte.

AnciënniteitOpzegtermijn bij ontslag door de werkgever
Gewone opzeg
Opzeg bij SWT
< 6 maand28 dagen4 weken
6 maand en < 5 jaar40 dagen4 weken
5 jaar en < 10 jaar48 dagen4 weken
10 jaar en < 15 jaar84 dagen4 weken
15 jaar en < 20 jaar112 dagen4 weken
20 jaar en < 25 jaar154 dagen8 weken
25 jaar en meer196 dagen8 weken

(*) De arbeidsovereenkomst, het arbeidsreglement of cao kan een verkorte opzegtermijn voorzien voor arbeid(st)ers (voor de werkgever: minimum 7 kalenderdagen).