Premies

Premies Cementfabrieken

Premies in de Cementfabrieken

Syndicale premie

Wanneer heb ik recht op een syndicale premie?
Je bent lid van het ACV en werkte het voorbije jaar van 1 januari tot 31 december in de sector van de Cementfabrieken.
Hoeveel bedraagt de premie?
  • € 135.
Wanneer wordt de premie uitbetaald?
De uitbetaling gebeurt in de loop van december.

Opleidingspremie

De vormingspremie van € 123,95 zal verdwijnen voor de actieve werknemers, de langdurige zieken en de bruggepensioneerden. Het verlies van dit voordeel zal gecompenseerd worden met aanvullende ecocheques, voor een bedrag van € 210 (actieve werknemers). Voor de bruggepensioneerden zal het bedrag van deze premie gecompenseerd worden via de werkgeversbijdrage SWT (stijging met
€ 10,34/maand).

Eindejaarspremie

Een eerste voorschot van deze premie, voor een bedrag van € 297,47, wordt eind september uitbetaald. Het eerste voorschot omvat de periode van 1 januari 2017 t.e.m. 30 juni 2017. Dit bedrag komt overeen met € 49,58 per gepresteerde maand. Per dag ongeoorloofde afwezigheid wordt een bedrag in mindering gebracht. Dit wordt verrekend op het moment van de uitbetaling van het saldo van de premie.
 
Voor minderjarige werknemers wordt de premie aan 90 % toegekend. Het eerste voorschot bedraagt € 267,73 (€ 44,62 per gepresteerde maand).
Een tweede deel van deze premie, voor een bedrag van € 297,47, moet worden betaald in de week van 20 november tot 24 november 2017 volgens dezelfde modaliteiten. Dit tweede deel omvat de periode van 1 juli 2017 tot 31 december 2017.
Indien u geen premie ontvangen hebt, terwijl u vermoedt dat u er wel recht op heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met een regionaal secretariaat van ACV Bouw - Industrie & Energie.

Syndicale premie Vezelcement

Wanneer heb ik recht op een syndicale premie?

Je bent lid van het ACV en werkte het voorbije jaar van 1 januari tot 31 december in de sector van de Vezelcement.


Hoeveel bedraagt de premie?

  • € 145 of € 12,08 per maand voor de actieven;
  • € 89,24 of € 7,44 per maand voor de bruggepensioneerden.

Wanneer wordt de premie uitbetaald?

De eerste betaling zal gebeuren op vrijdag 15 maart 2019.