Premies

Syndicale premie Vezelcement

Wanneer heb ik recht op een syndicale premie?

Je bent lid van het ACV en werkte het voorbije jaar van 1 januari tot 31 december in de sector van de Vezelcement.

Hoeveel bedraagt de premie?

 • € 135 of € 11,25 per maand voor de actieven;
 • € 89,24 of € 7,44 per maand voor de bruggepensioneerden.

Wanneer wordt de premie uitbetaald?

De uitbetaling gebeurt rond half maart.

Opleidingspremie in de Cementfabrieken

Het bedrag van de opleidingspremie bedraagt € 123,95 en wordt jaarlijks uitbetaald in de loop van de maand mei.

Syndicale premie Cementfabrieken

Wanneer heb ik recht op een syndicale premie?

Je bent lid van het ACV en werkte het voorbije jaar van 1 januari tot 31 december in de sector van de Cementfabrieken.

Hoeveel bedraagt de premie?

 • € 135.

Wanneer wordt de premie uitbetaald?

De uitbetaling gebeurt in december.

Eindejaarspremie Cementfabrieken

Wanneer heb ik recht op een eindejaarspremie?

De premie wordt betaald pro rata de gepresteerde werktijd tijdens het kalenderjaar.

  Hoe wordt de eindejaarspremie berekend?

  De eindejaarspremie wordt berekend op basis van het gemiddelde loon van december van het kalenderjaar, van categorie 4 tot 7 en B tot H, verhoogd op jaarbasis met 0,5 % per jaar en dit vanaf 2005 x 1,10 x 157,50 uur. Dit bedrag wordt daarna verhoogd met € 86,75. 
  Voor de jongeren die betaald worden volgens het degressieve barema, is de eindejaarspremie gelijk aan 90 % van dit bedrag.

  Wanneer wordt de eindejaarspremie uitbetaald?

  De premie wordt betaald in 3 delen. Eind september krijg je een eerste voorschot. Een tweede deel volgt eind november en het saldo wordt uitbetaald samen met het loon van december.
  Opgelet!
  Een andere spreiding van  betaling is mogelijk en afhankelijk van de onderneming.