Cementindustrie

Akkoord Europese Ondernemingsraad getekend bij LafargeHolcim

Op 27 maart 2017 ondertekenden de leden van LafargeHolcim SNB, samen met de Europese Federatie voor Bouw – en Houtarbeiders (EFBH) en de EOR coördinatoren Tom Deleu (België), Jean‐Michel Gillet (Frankrijk) en Rolf Beyeler (Zwitserland), met LafargeHolcim een nieuw akkoord voor de Europese Ondernemingsraad, na lange en moeilijke onderhandelingen. 
De EOR zal Europese werknemers recht op informatie en raadpleging over transnationale thema’s geven en kan een kader scheppen voor de sociale dialoog tussen directie en werknemers. Vooral dit laatste staat centraal en wordt dan ook benadrukt door alle betrokken partijen. “LafargeHolcim is immers marktleider en dat schept ook verantwoordelijkheden voor de sociale dialoog in de groep”, zegt Sam Hägglund, Algemeen Secretaris van de EFBH. 
Tom Deleu, Internationaal Secretaris van ACV-CSC België, blijft echter waakzaam en geeft aan dat het akkoord slechts een eerste belangrijke fase is in de opbouw van sociale relaties op Europees vlak in deze nieuwe onderneming. “Nu is de volgende fase aangebroken. Beide partijen zullen nu inhoud moeten geven aan het akkoord”, aldus Deleu. Ook Jean‐Michel Gillet, Federaal Secretaris van FNCB‐CFDT, is deze mening toegedaan en hoopt dat de EOR zal leiden tot “(…) een efficiënte en constructieve sociale dialoog tussen directie en werknemersvertegenwoordigers”. 
Het nieuwe EOR-akkoord is een eerste stap in de goede richting, maar moet op termijn leiden tot een ondernemingsraad op wereldniveau, zeggen zowel Deleu als Hägglund. “We hopen tegen eind dit jaar met de LafargeHolcim-directie een akkoord te kunnen ondertekenen om ook een Wereldondernemingsraad op te richten”, klinkt het. 
LafargeHolcim heeft activiteiten in 19 verschillende Europese landen. De pas opgerichte EOR zal hierdoor meer dan 20.000 werknemers uit al deze landen vertegenwoordigen.

Contact

Pol Gilles
Nationaal sectorverantwoordelijke
  • Cementfabrieken
Federaal secretaris Justin Daerden
Nationaal sectorverantwoordelijke
  • Vezelcement

Regionaal contactpersoon

Voor een regionaal contactpersoon (secretaris) klik je best jouw regio aan bij onze beroepsverbonden.