Cementindustrie

Fusie Holcim - Lafarge

Geen fusie zonder recht op veiligheid en gezondheid voor de werknemers!

De mega fusie tussen de twee grootste cementondernemingen in de wereld gaat met volle kracht vooruit. De Directie is geobsedeerd door de toekomstige winsten en door wie aan de top van het nieuwe organigram komt te staan. 
De rechten van zij die elke dag hard werken voor de onderneming en daar soms zelfs hun leven bij laten, maken echter geen deel uit van het debat.
Alleen al in 2013 lieten 47 mensen het leven bij Holcim. Bij Lafarge overleefden 26 mensen hun ongeval niet. Kortom te veel dodelijke slachtoffers die hadden kunnen vermeden worden!

Op 28 april, ter gelegenheid van de Internationale Dag ter nagedachtenis van omgekomen en gewonde werknemers in 2015, zullen wij werknemers mobiliseren en eisen dat beide ondernemingen o.a. zich oprecht engageren om de veiligheid en de gezondheid te verbeteren voor alle werknemers. 
Download hier het pamflet hieromtrent.

Fusie Holcim - Lafarge

Geen fusie zonder vrijwaring van de werknemersrechten!

De fusie van de twee grote wereldspelers in de cementsector zit in een definitieve fase. De aandeelhouders beslissen binnenkort niet enkel over de toekomst van een groep die een omzet draait van 41 miljard euro, maar ook over de toekomst van de 130.000 werknemers en hun familie. 
ACV bouw – industrie & energie (ACVBIE), de EFBH (Europese Federatie van bouwvakkers en houtbewerkers), de internationale vakorganisaties BWI en IndustriALL Global Union, hebben op 25 en 26 november 2014  de eerste mondiale syndicale conferentie gehouden over het nieuwe bedrijf Holcim-Lafarge.
75 vakbondsmilitanten van Holcim en Lafarge uit 22 landen en alle continenten hebben er een gecoördineerde mondiale vakbondsstrategie besproken en een gemeenschappelijk actieplan bepaald. .
De werknemersvertegenwoordigers en hun organisaties verwachten van de aandeelhouders dat ze niet enkel aan hun eigen belangen denken, maar ook oog hebben voor het welzijn van deze 130.000 werknemers. Zij zullen deze boodschap dan ook ook overmaken aan de algemene aandeelhoudersvergadering van Holcim die doorgaat op 13 april 2015 om 9u aan het Hallenstadion van Zürich-Oerlikon.

Holcim - Lafarge

Geen fusie zonder rechten voor de werknemers

In het eerste semester van 2015 moet de fusie tussen Holcim en Lafarge rond zijn. Het nieuwe bedrijf zal veruit het grootste cementbedrijf zijn ter wereld, met meer dan 130.000 werknemers en een omzet van meer dan 35 miljard Euro. De fusie zal een grote impact hebben op jobs en werkomstandigheden. Beide bedrijven willen van de fusie ook gebruik maken om kosten te reduceren en activiteiten te herstructureren. Holcim‐Lafarge zal in de toekomst vooral actief zijn in Azië. Meer dan 40% van de werknemers zullen werkzaam zijn in Azië. Dit gaat gepaard met belangrijke sociale en ecologische uitdagingen.
ACVBIE, het EFBH, de BWI en IndustriALL Global Union, organiseerden op 25 en 26 november de eerste mondiale vakbondsconferentie voor het toekomstige nieuwe bedrijf Holcim‐Lafarge. 75 vakbondsmensen van Holcim en van Lafarge, afkomstig uit 22 landen uit alle continenten hadden er met mekaar overleg over een mondiale, gecoördineerde vakbondsstrategie. Het werd een boeiende, zeer interactieve vergadering. Op het einde werd een gezamenlijk actieplan overeengekomen. De Europese en internationale vakbondsfederaties en alle individuele deelnemers engageren zich om in 2015 een mondiale informatiecampagne op te zetten en gecoördineerd actie te voeren.

De werknemers van Holcim en Lafarge eisen respect!

De werknemers van Holcim en Lafarge eisen erkenning als sociale partner in het fusieproces. Voor vakbonden en werknemers is deze fusie een belangrijke testcase.
  • De vakbonden willen erkend worden als gesprekspartner.
  • De vakbonden willen échte informatie en overleg.
  • De vakbonden willen mee praten over de toekomstige structuur van het bedrijf en willen een sociale oplossing voor de werknemers van bedrijven die afgestoten worden.
Pierre Cuppens, Algemeen secretaris ACVBIE en vice‐voorzitter BWI, was heel duidelijk : “Wij laten de werknemers niet vallen. Wij beloven dat wij deze fusie van heel nabij opvolgen. Ook voor werknemers die aan de slag zijn in bedrijven die gaan verkocht worden. Niet alleen de biedprijs mag spelen, er moet jobzekerheid zijn en respect zijn voor de bestaande cao’s”.

Holcim-Lafarge heeft een voorbeeldfunctie

Holcim‐Lafarge, als grootste speler op de markt, heeft een voorbeeldfunctie. Wij willen respect voor waardig werkomstandigheden, zowel voor vaste werknemers als werknemers in onderaanneming.
De deelnemers aan de conferentie willen met Holcim‐Lafarge het debat aangaan over de kernactiviteiten. Zij willen een limiet op outsourcing. Vandaag wordt die outsourcing te veel misbruikt om mensen te laten werken in zeer precaire omstandigheden, met zeer slechte lonen en onveilige werkomstandigheden.
De vakbonden eisen goede werkomstandigheden en goede lonen. Maar ook: “Gelijk loon, voor gelijk werk”. Ten slotte willen de vakbonden een duidelijk antwoord van de directie over de toekomst van de sociale dialoog. Het bestaande Internationale Raamakkoord met Lafarge moet niet alleen overgenomen worden door het toekomstige bedrijf, maar ook aangepast worden aan de nieuwe situatie. Om een werkelijke dialoog tussen werknemers en werkgever mogelijk te maken, moet er ok zo snel mogelijk een wereldondernemingsraad komen, met regionale overlegorganen per continent.
ACVBIE, de EFBH, de BWI en IndustriALL Global Union zullen de komende weken de nodige stappen zetten zodat de dialoog met Holcim‐Lafarge écht kan starten, in Europa en op wereldvlak.

Contact

Algemeen secretaris Pierre Cuppens
Nationaal sectorverantwoordelijke
  • Cementfabrieken
Nationaal secretaris Justin Daerden
Nationaal sectorverantwoordelijke
  • Vezelcement

Regionaal contactpersoon

Voor een regionaal contactpersoon (secretaris) klik je best jouw regio aan bij onze beroepsverbonden.