Vorming

Basisvorming bouw

Ben je syndicaal afgevaardigde in de bouw dan kan je bij ACVBIE basisvorming volgen. 
Inschrijven kan enkel via jouw secretaris.
Volgende onderwerpen komen hierin aan bod:
 • sociale wetgeving,
 • bevoegdheden Ondernemingsraad (OR),
 • bevoegdheden Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW),
 • communicatietrainingen m.b.t.:
  • vergadertechnieken,
  • onderhandelen,
  • besluitvormingsprocessen.
Met onze vorming willen we de syndicaal afgevaardigde weerbaar maken t.a.v. diverse problemen die hij in de uitoefening van zijn mandaat kan tegenkomen.
We schakelen ook experts in:
 • mensen uit de eigen vakbeweging:
  • secretarissen,
  • medewerkers studiedienst,
  • rechtskundige diensten.
 • maar ook externe sprekers met de nodige vakkennis:
  • een preventieadviseur van een interne of externe dienst,
  • een bedrijfsrevisor,
  • een verpleger,
  • een verkoper van Persoonlijke beschermingsmiddelen.

Zin in vorming?