Folders

Een kwart van de bouwvakkers krijgt te weinig of helemaal geen verplaatsingskosten of mobiliteitsvergoeding. Een op drie weet zelfs niet of wat men krijgt ook correct is.

Voordelen Fonds van Bestaanszekerheid Bouw

Voordelen Fonds voor Bestaanszekerheid

Als werknemer in de bouwsector, kent het Fonds voor Bestaanszekerheid Bouw heel wat voordelen en premies toe.

Aanvullend pensioen

Ook bouwvakarbeiders genieten van een nieuw aanvullend pensioenplan, ‘Construo Plan’. Hierdoor kan de bouwvakker op pensioenleeftijd genieten van een kapitaal of een aanvullende rente, waarvan het bedrag evenredig is met het aantal jaren loopbaan in de bouwsector. 
Zo willen sociale partners bouwvakkers belonen voor hun trouw aan de sector en tegelijkertijd een niet te verwaarlozen voordeel waarborgen aan bouwvakkers die zouden beslissen om de sector te verlaten vóór de pensioenleeftijd.

Sociaal voordeel


Bouwvakkers, die aangesloten zijn bij een vakbond, krijgen net als werknemers in tal van andere sectoren een sociaal voordeel, of syndicale premie. Het sociaal voordeel wordt uitbetaald eind juni.

Gezocht delegee

In de bouw kennen we geen Sociale Verkiezingen, daarom voeren we permanent campagne om op zoek te gaan naar kandidaten die we kunnen aanduiden als syndicaal afgevaardigde.
Waarom?
 • Inspraak is belangrijk.
 • Waken over veiligheid.
 • Het bewaken van loon- en arbeidsvoorwaarden is van levensbelang.
Download onze plooifolder voor meer informatie hieromtrent.

Werken in de bouw in België

Met deze folder willen we bouwvakkers uit verschillende landen graag informeren over hun rechten en plichten als werknemer in de bouwsector in België.
Deze folder geeft beknopte basis informatie in 11 talen:
 • Nederlands
 • Frans
 • Engels
 • Duits
 • Spaans
 • Pools
 • Roemeens
 • Bulgaars
 • Portugees
 • Russisch
 • Servisch / Kroatisch
Voor meer informatie kan je ook steeds terecht bij onze regionale beroepsverbonden.

Is uw loon correct?

Elke bouwvakker heeft zich al wel eens afgevraagd: "Word ik wel volgens het juiste barema betaald?" In de folder 'Correct loon' beschrijven we de belangrijkste categorieën van de bouwsector.
Om het loon en de categorie van een werknemer te bepalen, moet je eerst de leeftijd bepalen.
Ben je 23 jaar of ouder, dan word je betaald volgens de categorie 'Volwassenen'.

Zwartwerk echt voordelig?

Bepaalde werkgevers betalen uren (overuren of gewone uren) in het zwart uit. Om deze praktijken te rechtvaardigen worden verschillende argumenten aangereikt, die voor de werknemer aantrekkelijk lijken:
 • geen belastingen
 • geen RSZ
 • voordelig
Maar is dat wel zo?

Quiz voor gedetacheerde werknemers

Gedetacheerde werkne­mers kennen vaak hun rechten niet. 
Deze Quiz stelt hun de belangrijkste vragen ivm detachering, loon- en arbeidsvoorwaarden.
Deze Quiz bestaat in verschillende talen:

  Publicaties van het NAVB

  Wanneer een aannemer een bouwvakker aanwerft, hopen ze allebei op een succesvolle samenwerking. Goed onthaal is daarbij de eerste belangrijke stap anders bestaat het risico dat één van beiden afhaakt.
  Het NAVB begeleidt de aannemer, de school en de stagiair naar een kwaliteitsvolle stage zodat de stagiair zijn opleiding goed kan afronden en er een vloeiende doorstroming is naar de tewerkstelling.
  Doelstelling van de kwaliteitsbewaking bij stages:
  • een verhoogde doorstroming naar de bouwsector;
  • een betere kwaliteit van de stage in termen van veiligheid en beleving van de stagiair.
  Bouwvakkers werken vaak in extreme koude of hitte. Er bestaan tal van maatregelen die het welzijn verbeteren, arbeidsongevallen en afwezigheden verminderen en de productiviteit verhogen. De wetgeving verplicht werkgevers ook om preventieve maatregelen te treffen.

  Algemene folders

  Raadpleeg de algemene folders van ACVBIE.

  Contacteer jouw beroepsverbond