Bouw

Protocol van akkoord 2017-2018 ondertekend door alle organisaties!

Na meer dan 14 weken van moeizame onderhandelingen is er op woensdag 14 juni 2017 in de late avond eindelijk een protocolakkoord uit de bus gekomen in de bouwsector.
De belangrijkste punten van dit protocolakkoord zijn:  

Koopkracht 
 • Volledige invulling van de 1,1 % loonmarge via een verhoging van de bruto-uurlonen vanaf 1 juli 2017.
Bestaanszekerheid 
 • Verlenging van alle stelsels van bestaanszekerheid en verhoging van de aanvullende vergoeding SWT (het vroegere brugpensioen) vanaf 1 januari 2017.
Eindeloopbaan
 • Verlenging van ALLE mogelijke SWT-stelsels en verhoging van de tussenkomst van het Fonds voor Bestaanszekerheid:
  • Algemeen stelsel:
   • 2017: 60 jaar;
   • 2018: 62 jaar.
  • Lange loopbaan en ongeschiktheid bouw:
   • 2017: 58 jaar;
   • 2018: 59 jaar.
Landingsbaan 
 • Mogelijkheid om halftijds en 4/5e te werken vanaf 55 jaar. 

Download hier de kroniek met de nieuwe minimumuurlonen vanaf 1 juli 2017 en een uitgebreidere versie van het protocolakkoord

Het sectoraal protocol van akkoord voor de periode 2017-2018 werd op 29 juni 2017 in het paritair comité ondertekend door alle organisaties.

Actie tegen de invoering van de E-dienstenkaart

Neen tegen de E-dienstenkaart!

Op 21 juni voerden ACVBIE en het ABVV opnieuw actie tegen de invoering van de E-dienstenkaart in de bouwsector, metaalbouw, schoonmaak, informatica, … 
Via deze kaart wil de Europese Commissie grensoverschrijdende dienstverlening eenvoudiger maken in deze sectoren. De E-dienstenkaart zal online kunnen aangevraagd worden en zal afgeleverd worden door het land van herkomst, zonder effectieve controle van de aangeleverde gegevens. Met deze kaart kan men dan in andere lidstaten aan de slag. De controlemechanismen van de nationale lidstaten, zoals Limosa in België, worden daardoor buiten spel gezet.

In België zijn al heel wat gedetacheerde zelfstandigen aan de slag en via de E-dienstenkaart zal het nog eenvoudiger zijn om postbusondernemingen op te richten en het zelfstandigenstatuut te misbruiken. Het aantal schijnzelfstandigen in België dreigt explosief toe te nemen.

Vandaag organiseert de commissie Interne Markt van het Europees Parlement een eerste hoorzitting over dit voorstel. Dit betekent de start van de wetgevende procedure in het EP. Tijdens deze publieke hoorzitting mogen de Europese instellingen niet doof blijven voor de bezorgdheden van de werknemers.

Het voorstel komt op het moment dat de Europese Commissie werkt aan een herziening van de Detacheringsrichtlijn om eindelijk werk te maken van het principe ‘gelijk loon voor gelijk werk’. Via een mobiliteitspakket wil ze de detacheringsrichtlijn herzien en de regels omtrent de coördinatie van sociale zekerheidsstelsels. Deze hervormingen zijn essentieel in de strijd tegen sociale dumping om eindelijk een gelijke behandeling te garanderen aan alle Europese werknemers die aan de slag zijn in België.

ACVBIE en ABVV eisen de intrekking van het voorstel van de E-dienstenkaart! En we eisen een ambitieuze herziening van de Detacheringsrichtlijn en de regels omtrent de coördinatie van sociale zekerheidsstelsels.

Informatie voor onze leden bouw

Eind 2015 sloten we een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao) af.
Deze cao voorziet in een loonsverhoging op 1 januari 2016, ecocheques, toepassing van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT – het vroegere brugpensioen), een nieuw statuut voor de vakbondsafvaardiging, ... en nog een aantal andere voordelen die je zeker zullen interesseren.
Verdere informatie hierover kan je vinden in deze Info-Bouw van februari 2016.

Gezocht delegee

In de bouw kennen we geen Sociale Verkiezingen, daarom voeren we permanent campagne om op zoek te gaan naar kandidaten die we kunnen aanduiden als syndicaal afgevaardigde.
Waarom?
 • Inspraak is belangrijk.
 • Waken over veiligheid.
 • Het bewaken van loon- en arbeidsvoorwaarden is van levensbelang.
Download onze plooifolder voor meer informatie hieromtrent.
Op de website van de Actie Delegee Bouw lees je alles over:
 • de aanstelling,
 • de rechten en plichten,
 • de opleiding,
 • persoonlijke getuigenissen van delegees
Met vragen kan je steeds terecht in jouw beroepsverbond van ACV bouw - industrie & energie.

Contact

Fabrice Meeuw
Nationaal sectorverantwoordelijke
 • Bouw

Regionaal contactpersoon

Voor een regionaal contactpersoon (secretaris) klik je best jouw regio aan bij onze beroepsverbonden.