Bouw

Wees alert voor asbest!


Met de nationale sensibiliserings- en preventiecampagne Wees alert voor asbest willen Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s en Constructiv, dienstverlenende organisatie van en voor de bouwsector, je bewustmaken van de risico’s die blootstelling aan asbestvezels met zich meebrengt.

Tegelijk willen Constructiv en Fedris met de campagne aantonen dat asbest verwijderen niet gevaarlijk hoeft te zijn als er op een correcte manier met asbesthoudende materialen wordt omgesprongen. 
Op www.alertvoorasbest.be vind je alle informatie over deze campagne.

Rustdagen 2018

Bouwvakkers op werf
Welke rustdagen zijn er in 2018?
 • 2, 3, 4, & 5  januari 2018
 • 3 & 30 april 2018 
 • 11 mei 2018
 • 24, 26, 27, 28 & 31 december 2018
Opgelet! De rustdagen 2, 3 en 4 januari 2019 zijn betaalbaar eind 2019! 
Wat moet ik doen?
 • Vanaf 15 november 2018 verstuurt het Fonds voor bestaanszekerheid Constructiv de formulieren voor de rustdagen van 2018.
 • De formulieren zullen ofwel naar de werkgever ofwel naar zijn sociaal secretariaat gestuurd worden.
 • De werkgever zal je ten laatste op 7 december 2018 het formulier overhandigen.
 • Bezorg het formulier zo snel mogelijk aan je plaatselijk ACV-dienstencentrum of regionaal beroepsverbond van
  ACV bouw – industrie & energie.
 • Noteer zeker je bankrekeningnummer op het formulier en controleer de gegevens om terugvordering te vermijden.
 • Kreeg je geen formulier, contacteer dan eerst je werkgever.
 • Indien nodig, kan je contact opnemen met het plaatselijk ACV-dienstencentrum of regionaal beroepsverbond van
  ACV bouw – industrie & energie.
 • De eerste betaling volgt op maandag 3 december 2018.

 • De vergoeding werd vastgesteld in functie van het uurloon van het 4de kwartaal 2018, volgens het barema afgedrukt op het formulier. Kent het FBZ je uurloon niet, dan wordt er ook een formulier opgemaakt, maar dit wordt pas verstuurd vanaf 7 december. Je moet dan wel een kopie van een loonfiche van het 4de kwartaal 2018 bijvoegen.  

  Was je tussen 1 oktober 2017 en 30 september 2018 minstens 75 dagen economisch werkloos, dan zal het dagbedrag proportioneel berekend worden.  

  Indien je als uitzendkracht in de bouwsector hebt gewerkt, heb je onder bepaalde voorwaarden recht op de rustdagen. In tegenstelling tot vorige jaren zal het FBZ - indien je voldoet aan de voorwaarden - het formulier naar jou opsturen.

Gezocht delegee

In de bouw kennen we geen Sociale Verkiezingen, daarom voeren we permanent campagne om op zoek te gaan naar kandidaten die we kunnen aanduiden als syndicaal afgevaardigde.
Waarom?
 • Inspraak is belangrijk.
 • Waken over veiligheid.
 • Het bewaken van loon- en arbeidsvoorwaarden is van levensbelang.
Download onze plooifolder voor meer informatie hieromtrent.
Op de website van de Actie Delegee Bouw lees je alles over:
 • de aanstelling,
 • de rechten en plichten,
 • de opleiding,
 • persoonlijke getuigenissen van delegees
Met vragen kan je steeds terecht in jouw beroepsverbond van ACV bouw - industrie & energie.


 Voorzitter Patrick Vandenberghe
Nationaal sectorverantwoordelijke
 • Bouw

Regionaal contactpersoon

Voor een regionaal contactpersoon (secretaris) klik je best jouw regio aan bij onze beroepsverbonden.