Bouw

Opiniestuk Patrick Vandenberghe op Trends.be

Oorspronkelijk was een faillissement bedoeld als bescherming voor de schuldeisers. Tegenwoordig wordt het echter misbruikt om frauduleus failliet te gaan. Dat zegt Patrick Vandenberghe, voorzitter van ACV bouw - industrie & energie.

Niet enkel de herfstkleuren hebben hun intrede gedaan, maar ook de uithangborden van de lokale kandidaten met hun bijbehorende kleur. Voor ons is dit het moment om een lijst met suggesties op te stellen die de regerende partijen, zowel lokaal als binnenkort ook federaal, volgens ons mee moeten nemen in hun beleid. De concrete aanleiding voor dit opiniestuk is de Pano-reportage van 26 september 2018 over frauduleuze faillissementsverklaringen.

Praktijken die de economie en de bouwsector verzieken

Uit de Pano-reportage blijkt dat de bouwsector sinds een paar jaar de weinig benijdenswaardige positie van koploper in het aantal faillissementen bekleedt.

Oorspronkelijk was een faillissement bedoeld als bescherming voor de schuldeisers. Tegenwoordig wordt het echter misbruikt om frauduleus failliet te gaan. Volgens Geert Coene, de voorzitter van de Verzoeningscommissie van Brussel, brengen de vele faillissementen in de bouw concurrentievervalsing met zich: een bedrijf dat onderneemt volgens de regels van de kunst met net iets hogere prijzen, moet het vaak afleggen tegen een malafide aannemer die werkt tegen dumpingprijzen, de schulden opstapelt, zich frauduleus failliet laat verklaren en vervolgens opnieuw start zonder dat hij de achtergelaten put moet vullen. Dat zijn praktijken die de economie en de sector verzieken.

Is er beterschap op komst?

Neen. Deze ondernemingsgezinde regering doet er alles aan om het ondernemersklimaat te bevorderen. Begrijp ons niet verkeerd, zonder ondernemingen en hun bijbehorende werkgevers zijn er geen werknemers. Het wordt echter stilaan tijd dat aannemers en werknemers met goede bedoelingen beschermd worden, en de malafide praktijken hard aangepakt worden.

Dat doen we niet door wetgeving te versoepelen die noodzakelijke barrières tegen fraude bevat. Sinds de nieuwe insolventiewetgeving van mei 2018 is het voor de gefailleerde nog nooit zo gemakkelijk geweest een nieuwe onderneming op te starten. Dat kan zelfs tijdens de afwikkeling van het faillissement.

Dat doen we ook niet door besparingen door te voeren bij diensten die van levensbelang zijn in de strijd tegen (sociale) fraude, zoals bij de inspectie en het arbeidsauditoraat. In het regeerakkoord van de regering-Michel staat: "De sociale-inspectiediensten zullen voldoende ondersteund worden en zo nodig versterkt worden, zodat zij hun doelstellingen inzake controles in fraudegevoelige sectoren kunnen behalen".

Wel, beste beleidsmakers, die versterking, zowel op het terrein als bij de administratieve ondersteuning, is broodnodig en blijft jammer genoeg in de realiteit achterwege. Dumpingpraktijken kosten onze economie en onze sociale zekerheid handenvol geld. Ze kosten ons ook banen in de sector. Tussen 2012 en 2018 zijn er 26.414 arbeiders minder in de bouwsector. Nochtans zijn de orderboekjes meer dan goed gevuld. De problemen zijn al jaren bekend: schijnzelfstandigheid, frauduleuze detachering, buitenlandse uitzendkantoren die de bouwsector overspoelen enzovoort., al dan niet gecombineerd met frauduleuze faillissementen. Het is met andere woorden hoog tijd om van dat soort fraude een absolute prioriteit te maken.

Naar een nieuw actieplan

Beste beleidsmakers, binnenkort zitten jullie zowel lokaal als federaal opnieuw rond de tafel om jullie beleidsplan op te stellen. Denk dan aan het volgende: er is een stevig actieplan nodig, met nieuwe maatregelen en een versterking van bestaande maatregelen, zoals een versterkte inspectie en een arbeidsauditoraat dat op een gemotiveerde manier de strijd tegen (sociale) fraude voortzet én opdrijft. En een sluitende wetgeving, die werkgevers en werknemers die het goed menen, beschermt.

Wij hebben heel wat ideeën die kunnen helpen dumpingpraktijken aan te pakken. Als jullie dat willen, is ACV bouw - industrie & energie (ACVBIE) zeker bereid het gesprek daarover aan te gaan en samen te zoeken naar oplossingen.

Bron:Trends.be.

Nationale werfdag: informeren en sensibiliseren

Op 4 oktober 2018 organiseerde ACVBIE een nieuwe nationale 'werfdag'! 
Tijdens deze nationale werfdag brachten onze regionale ploegen een bezoek aan 15.000 bouwvakkers verspreid over bijna 2.000 werven. 
De werfdag had dit jaar een dubbel doel: enerzijds werknemers informeren over de loon – en arbeidsvoorwaarden in de sector, anderzijds lokale besturen bewust maken voor de te nemen maatregelen tegen sociale dumping bij de aanbesteding en uitvoering van overheidsopdrachten.

Werknemers informeren: een kerntaak van ACVBIE!
Het is zeker geen eenvoudige opdracht om alle bouwvakkers te bereiken aangezien de sector immers voor 92 % uit kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) bestaat die actief zijn op werven verspreid over het hele land. Het was dan ook de bedoeling om tijdens deze werfdag zelf naar de KMO-arbeiders toe te gaan om hen te informeren over hun loon – en arbeidsvoorwaarden. Om dit te verwezenlijken, werden meer dan 1.000 militanten en personeelsleden van ACVBIE gemobiliseerd worden.

Strijd tegen sociale dumping bij overheidsopdrachten
Met het oog op de lokale verkiezingen van 14 oktober 2018 focuste ACVBIE tijdens deze werfdag eveneens op publieke werven en wou ze de lokale besturen sensibiliseren over wat zij allemaal kunnen doen om tegen sociale dumping te strijden bij de aanbesteding en uitvoering van overheidsopdrachten..

ACVBIE heeft reeds naar verschillende lokale besturen een brief gestuurd waarin enkele tips werden opgenomen met mogelijke maatregelen om sociale dumping te bestrijden.

Getrouwheidszegels

Wanneer heb ik recht op getrouwheidszegels?

Je bent lid van het ACV en werkt in een onderneming waarvan het RSZ-kerngetal begint met 024, 026, 044 of 054.

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie stemt overeen met 9 % van het verdiende brutoloon aan 100 % in de periode van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018.
Dit bedrag staat op de premiekaart.
  • Opgelet! Er is geen enkele afhouding op dit bedrag.
Je krijgt dus het volledige bedrag dat op de premiekaart staat.


Wanneer wordt de premie uitbetaald?

De eerste betaling van de getrouwheidszegels zal gebeuren op maandag 29 oktober 2018.

Wat moet ik doen?

Vanaf de eerste week van oktober krijg je de premiekaart thuis toegestuurd.
Per werkgever krijg je een attest met daarop de gegevens per kwartaal.
ACV zorgt voor de uitbetaling.

Wat als ik geen kaart krijg?

ACV zal alles voor jou controleren. Is jouw werkgever niet in orde, dan starten wij een klachtenprocedure.

Wat voor dagen van ziekte en ongeval?

We maken er u attent op dat er vanaf 2015 geen zegelkaarten meer worden opgesteld voor dagen van ziekte en ongeval. Deze zijn volledig geïntegreerd in de vergoeding ziekte en ongeval vanaf 1 januari 2014. Indien u langer dan 30 dagen ziek bent geweest, heeft u recht op deze vergoeding.
Let op: u moet zelf een aanvraag indienen. We raden u aan om contact op te nemen met ACV bouw - industrie & energie of het plaatselijk ACV-dienstencentrum indien u ziek bent geweest of slachtoffer van een (arbeids)ongeval.
De tegemoetkoming per dag ziekte vanaf de 31ste tot en met de 56ste kalenderdag bedraagt € 7,65 en vanaf de 57ste tot de 337ste kalenderdag bedraagt dit € 8,70. Hierop wordt dan een voorheffing van 22 % toegepast. 

Hebben oude premiekaarten nog een waarde?

Oude kaarten (tot 3 jaar) kan je onder bepaalde voorwaarden nog laten verzilveren.

Werken in de bouwsector is zwaar! Geen verhoging van onze pensioenleeftijd!

Zonder ‘echt’ sociaal overleg werd de pensioenleeftijd opgetrokken naar 67 jaar.
 
Minister Bacquelaine maakt het echt te gortig met meer vragen dan antwoorden over wanneer en hoe een hardwerkende (bouwvak)arbeider kan genieten van zijn welverdiend pensioen! 

In de huidige voorstellen krijgt een zwaar beroep amper gewicht: veel te weinig in de leeftijd en amper in het pensioenbedrag. Het is tijd om te strijden voor ‘gunstigere toegangsvoorwaarden’.

Bekijk hier ons cartoon.

Gezocht delegee

In de bouw kennen we geen Sociale Verkiezingen, daarom voeren we permanent campagne om op zoek te gaan naar kandidaten die we kunnen aanduiden als syndicaal afgevaardigde.
Waarom?
  • Inspraak is belangrijk.
  • Waken over veiligheid.
  • Het bewaken van loon- en arbeidsvoorwaarden is van levensbelang.
Download onze plooifolder voor meer informatie hieromtrent.
Op de website van de Actie Delegee Bouw lees je alles over:
  • de aanstelling,
  • de rechten en plichten,
  • de opleiding,
  • persoonlijke getuigenissen van delegees
Met vragen kan je steeds terecht in jouw beroepsverbond van ACV bouw - industrie & energie.


 Voorzitter Patrick Vandenberghe
Nationaal sectorverantwoordelijke
  • Bouw

Regionaal contactpersoon

Voor een regionaal contactpersoon (secretaris) klik je best jouw regio aan bij onze beroepsverbonden.