Bouw

Huidige SWT-stelsels (brugpensioen) bouw verlengd tot 30 april 2017

De huidige SWT-stelsels (brugpensioen) bouw worden verlengd tot 30 april 2017.
De sectorale CAO-onderhandelingen 2017-2018 zijn momenteel aan de gang.
De onderhandelingen duren een aantal weken. Opdat werknemers niet zouden moeten wachten tot de onderhandelingen zijn afgerond om met SWT te kunnen gaan (stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag - vroegere brugpensioen), werd er beslist alle huidige SWT-stelsels te verlengen (tot 30 april 2017). Over de verlenging vanaf 1 mei 2017 tot 31 december 2018 wordt momenteel onderhandeld. 
Concreet gaat het om de volgende SWT-stelsels:
 • -         SWT arbeidsongeschiktheid vanaf 58 jaar: verlenging tot 30 april 2017;
 • -         SWT lange loopbaan (40 jaar) vanaf 58 jaar: verlenging tot 30 april 2017;
 • -         SWT algemeen stelsel vanaf 60 jaar: verlenging tot 31 december 2017.
Wil je zeker nog gebruikmaken van een van deze SWT-stelsels voor 30 april?
Aarzel niet contact op te nemen met een ACV-dienstencentrum of het dichtstbijzijnde ACVBIE-secretariaat. 

Hoop op een uitsluiting van de e-dienstenkaart in de bouwsector

Op woensdag 15 maart 2017 hebben ACVBIE en AC ABVV een geslaagde actie gevoerd aan het gebouw van DG Grow (de Dienst Interne Markt van de Europese Commissie) in verband met het nieuwe voorstel van de e-dienstenkaart.
Ze overhandigden een “Ivoren Toren” om hen te bedanken voor hun “ondersteuning” van sociale dumping. DG Grow heeft geluisterd naar onze opinie, maar gaat toch verder met haar ultraliberaal initiatief, dat voor veel afkeer zorgt bij werknemers.
Een delegatie van beide vakbonden is tegelijkertijd ontvangen door het kabinet Peeters, dat bevestigt dat het namens de Belgische regering de uitsluiting van de bouwsector inzake de e-dienstenkaart zal verdedigen bij de Europese Commissie.
Het vakbondsfront is tevreden met het standpunt van de Belgische regering en zal dit blijven opvolgen op Europees niveau.

Actie sociale dumping bouw Gelijk loon voor gelijk werk nu!

Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft weer een succesvolle actie gevoerd tegen sociale dumping op 8 december 2016 op het Schumanplein te Brussel.
Onze eisen :
 • Geen dienstenpaspoort – halt aan postbusbedrijven;
 • Gelijk loon voor gelijk werk;
 • Gelijke sociale bescherming voor gelijk werk;
 • Beperk de duurtijd van detachering en meer controle;
 • Geen interimarbeid en detachering;
 • Een europese sociale europol.

Werfdag - KMO’s bouw in de kijker

Op 14 oktober organiseerde ACV bouw - industrie & energie haar 8ste nationale 'werfdag'!
Tijdens deze werfdag brachten onze regionale ploegen een bezoek aan 15.000 bouwvakkers verspreid over bijna 2.000 werven.
Deze actie had een dubbel doel: enerzijds de werknemers informeren over de loon- en arbeidsvoorwaarden in de sector en ze anderzijds bewust maken van de genomen en nog te nemen maatregelen in de strijd tegen sociale dumping in de sector.
De werknemers uit de bouwsector informeren blijft een prioritaire doelstelling voor ACV bouw - industrie & energie!
Het is zeker geen gemakkelijke opdracht om alle bouwvakkers te bereiken! De sector bestaat immers voor 92% uit kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) die werkzaam zijn op werven verspreid over het hele land.
Ook al geven we als ACV bouw - industrie & energie elk kwartaal een sectorale nieuwsbrief uit, toch stellen we vast dat die informatie niet altijd tot op de kleine werven geraakt. Daarom gaan we tijdens deze werfdag zelf naar de KMO-arbeiders toe om hen te informeren over hun loon- en arbeidsvoorwaarden. Meer dan 1.000 militanten en personeelsleden van ACV bouw - industrie & energie zullen op elke werf die ze bezoeken een speciale editie van 'Info Bouw' uitdelen, samen met een aantal folders over de loon- en arbeidsvoorwaarden in de sector. 
ACV bouw - industrie & energie blijft de strijd aangaan tegen de sociale dumping in de bouw! 
De bouwsector heeft nog altijd af te rekenen met buitenlandse deloyale concurrentie. De laatste 3 jaar daalde het aantal werknemers in de bouw met 20 000. Een aantal maatregelen zijn reeds genomen, maar er dienen snel nog belangrijke maatregelen tot stand te komen!  
ACV bouw - industrie & energie maakte van deze werfdag ook gebruik om de steun en actiebereidheid van de werknemers te vragen, mocht de uitvoering van de aangekondigde maatregelen op zich laten wachten.

Geen plaats voor sociale dumping op de interne markt!

Met zijn “State of the Union” heeft Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker het Europese politieke jaar opnieuw voor open verklaard.
 
Juncker stelt ons gerust. De BREXIT is een kwalijke zaak, maar de EU zal niet uit elkaar vallen.
Maar hij waarschuwt ook voor het populisme. Juncker en de Commissie zijn zich zeer bewust dat het vertrouwen van de Europese burgers op een dieptepunt is beland. En populisten van allerlei slag proberen hier munt uit te slaan. Daarom kondigt hij een positieve agenda aan voor de komende 12 maanden. Europa moet socialer, met ook een belangrijke rol voor sterke sociale partners. Juncker zei letterlijk dat er geen plaats kan zijn voor sociale dumping op de interne markt. “Europa is niet de Far West en we kunnen niet toelaten dat werknemers worden uitgebuit en geen sociale bescherming krijgen”. Juncker herhaalt dat “werknemers hetzelfde loon moeten krijgen voor hetzelfde werk op dezelfde werkplek”. 

Een Commissievoorzitter die een aloude vakbondsslogan in de mond neemt. Dat kunnen wij uiteraard alleen maar toejuichen. 
Juncker beseft maar al te goed dat sociale dumping het Europese project onder druk zet. Sociale dumping is in België verantwoordelijk voor het verlies van meer dan 20.000 jobs in de bouw de voorbije 4 jaar. En ondanks de verbeterende economische conjunctuur vreest de bouwsector nog 26.000 bijkomende ontslagen in de komende jaren. Ondertussen zijn meer dan 100.000 buitenlandse bouwvakkers actief op Belgische werven. Al te vaak via semilegale tot ronduit illegale constructies. Ze krijgen niet de correcte lonen en zijn heel vaak niet sociaal verzekerd. Hoewel hun (vaak vervalste) A1-formulier het omgekeerde beweert. Dit alles verborgen achter de mooie term “detachering”.  

Maar daar zou nu dus verandering in moeten komen. Europees Commissaris Marianne Thyssen houdt daarom vast aan haar voorstel (DS 20 juli) om de Detacheringsrichtlijn te herzien. Daarmee legt ze het protest  van Oost-Europa naast zich neer. Dat protest van Oost-Europa is trouwens volledig naast de kwestie. De Detacheringsrichtlijn was nooit bedoeld om goedkope arbeiders aan te bieden over de grenzen heen. Integendeel, uitgangspunt was dat de economische vrijheid om diensten te verlenen in een andere EU lidstaat niet ten koste mocht gaan van de sociale bescherming van werknemers.
Het voorstel van Thyssen geeft tevens erkenning aan het baanbrekend arrest van het Europese Hof van Justitie in de Finse zaak van Sähköalojen ammattiliitto versus Elektrobudowa (13/02/2015, C396/13). In dat arrest werd het Poolse elektriciteitsbedrijf verplicht om de Finse lonen te respecteren voor zijn Poolse werknemers. En dan niet het absolute minimum, maar het volledige pakket. De Finse sectorale cao-lonen met inbegrip van overloon, premies en zelfs het vakantiegeld. Op een Europese conferentie georganiseerd door ACV BIE zei juriste Sacha Garben van het College of Europe dat dit geen “foutje” was. Zij ziet al langer een voorzichtige kentering waarbij het Hof opnieuw meer aandacht heeft voor een balans tussen economische vrijheden en sociale bescherming. Volgens Garben “hebben de rechters in het afgelegen Luxemburg eindelijk de impact van hun beslissingen begrepen”. 

Alleen maar goed nieuws?
Neen. Als het de Commissie menens is om een einde te maken aan sociale dumping mag / moet het wel meer zijn dan alleen dit. De herziening van de Verordening over de coördinatie van sociale zekerheidstelsels (883/2004) was eerder aangekondigd, maar werd onder druk van het BREXIT referendum on hold gezet. Dit moet nu dringend terug op tafel. Werknemers hebben recht op sociale bescherming en dus moet toegezien worden op de correcte betaling van de correcte bijdragen aan de sociale zekerheid. Vandaag wordt hiermee te vaak gesjoemeld. ACV BIE pleit ervoor dat de bijdrage in het werkland zou betaald worden en na controle wordt doorgestort. 3x winst: voor de werknemer (sociale bescherming), voor de bedrijven (eerlijke concurrentie) en voor de overheden (inning sociale bijdragen). Het A1-formulier moet fraudebestendig gemaakt worden en moet verlost worden van zijn “heilige status”. Vandaag is het haast onmogelijk om dat formulier in vraag te stellen, zelfs in geval van fraude. De inspectiediensten in het land van tewerkstelling moeten hiervoor rekenen op de bereidwillige samenwerking van de bevoegde diensten in het land van oorsprong. Het A1-formulier is essentieel om de fraude met sociale bijdragen en de strijd tegen schijnzelfstandigheid te kunnen voeren. Daar moet dringend iets gebeuren.

En er duikt alweer een nieuw gevaar op. Vanuit de ivoren toren van het oppermachtige DG GROW werken de goeroes van de Interne Markt aan een nieuw ideetje: een “Dienstenpaspoort voor de bouwsector”. Volgens de mensen van DG GROW is de grensoverschrijdende dienstverlening in de  bouwsector veel te laag. En dat zou te maken hebben met administratieve regels en kosten. Klinkt altijd leuk om tegen administratieve regels te zijn. Maar het lijkt deze mensen te ontgaan dat het bouwen van een huis of een weg iets anders is dan een online aankoop via Bol.com. Wat de impact hiervan zal zijn, kunnen we al raden. Postbusbedrijven zullen dergelijk Paspoort kopen en een schijn van wettelijkheid aannemen. Niet te verwonderen dat de Europese vakbonden en werkgevers van de bouwsector tegen zijn. Maar de sociale partners zijn nooit geconsulteerd over dit cruciale onderwerp. Ondanks de belofte van Juncker en Thyssen om de sociale dialoog opnieuw te willen valoriseren.  

De komende 12 maanden zijn cruciaal volgens Juncker. Wie zijn wij om hem tegen te spreken. Hij beseft maar al te goed dat een daadkrachtig optreden tegen sociale dumping nodig is, zo niet staan populisten van allerlei slag klaar om de muren tussen lidstaten terug op te trekken. Om diezelfde Juncker te parafraseren. Dit is niet alleen de Commissie van de laatste kans. Het is zeker en vast de “Interne Markt van de laatste kans”.

Opleidingsmodule OiRA BOUW en OiRA HOUT

Het preventie-instituut voor de bouw, navb-cnac CONSTRUCTIV, en de sectorale dienst Veiligheid en Welzijn van het OpleidingsCentrum Hout (OCH) slaan in het najaar 2016 de handen in elkaar! Speciaal voor de kleinere ondernemingen werd er een opleidingsmodule ontwikkeld waarbij de door de overheid gesteunde risicoanalysetool “OiRA” (Online Interactive Risk Assessment of online interactieve risicoanalysetool) nader toegelicht wordt.
Zowel de bouw- als de houtsector beschikken over een eigen OiRA, maar wat voor die bedrijven waar er gemengde activiteiten plaatsvinden? Tijdens een algemene kennismakingssessie wordt het belang van een degelijk preventiebeleid onderstreept en worden OiRA en de mogelijkheden ervan toegelicht. Gedurende een tweede bijeenkomst krijgen de deelnemers de kans om individueel een OiRA-sessie, op maat van hun bedrijf, op te starten waarbij ze begeleid worden door mensen van het navb-cnac CONSTRUCTIV en het OpleidingsCentrum Hout. 
OiRA staat voor “Owettelijk verplichte risicoanalyses, en de daaraan gebonden maatregelen, voor te bereiden en uit te voeren. Voor België bestaan er reeds OiRA-tools voor de kapperssector, de hout- en meubelsectoren en de bouwsector.
Oira Project website

Europese conferentie over sociale dumping in de bouwsector

De situatie in de bouwsector in Europa is tragisch. Sinds enkele jaren worden vele EU-landen getroffen door een verschrikkelijke sociale dumping. Reeds lange tijd strijdt ACV bouw - industrie & energie tegen deze plaag en daarom organiseerd ze op 17 en 18 mei in Brussel een tweedaagse Europese conferentie over sociale dumping in de bouwsector. 14 Roemeense bouwvakkers getuigden er over een nieuw geval van uitbuiting in Antwerpen.
Meer dan 80 bouwvakkers, vakbondsmensen, vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties en van overheidsdiensten namen deel aan de conferentie. Philippe De Backer (staatssecretaris voor de bestrijding van sociale fraude) was ook aanwezig.

Zij bespraken het plan Thyssen en deden aanvullende voorstellen voor een betere naleving hiervan.
ACVBIE herhaalt dat werknemers en buitenlandse bedrijven welkom zijn, maar zij moeten onze regels respecteren. Correcte lonen, correcte sociale bescherming (ook via de sectorale fondsen) correcte werktijden en correcte werkomstandigheden. Geen concurrentie ten koste van werknemers.
Download hier het perrsbericht hierover.
Download hier de 
programma van het Europees seminarie.

Eliten van de arbeid sector bouw

In 2017 organiseert het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid een selectieprocedure voor Laureaat van de Arbeid om tientallen arbeiders uit de bouwsector te onderscheiden.
Wij doen dan ook een oproep om kandidaten te vinden
ACVBIE, in samenwerking met het KIEA, Bouwunie, de Confederatie Bouw en de andere vak- en werkgeversorganisaties, wil de werknemers die zich permanent inzitten voor hun beroep, officieel huldigen.De kandidaat krijgt dan de titel van Laureaat van de Arbeid - Label 'Professionnal', 'Specialist' of 'Expert'. 
Wie kan deelnemen?  
Deze oproep richt zich tot alle werknemers van de bouwsector.
Waarom inschrijven?
Om uit de schaduw van het werk te treden en een voorbeeld te worden voor de volgende generaties.
De titel van laureaat van de arbeid en de bijhorende labels zijn een erkenning van de kwaliteit van het werk en zetten het talent en de toewijding van de werknemers aan hun beroep in de verf. Dit betekent ook een meerwaarde voor de carrière en de onderneming.
Hoe inschrijven?
Het inschrijvingsformulier en de praktische modaliteiten zijn beschikbaar op www.iret-kiea.be. Je kan je inschrijven bij de secretaris van ACV bouw - industrie & energie van je gewest of online via de website van het KIEA.  Alle geïnteresseerden kunnen ook het inschrijvingsformulier per mail aanvragen op info@iret-kiea.be of per post bij het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid - Blijde Inkomstlaan 17 - 21 te 1040 Brussel. Gelieve ook een kopie van je inschrijving aan ACVBIE te bezorgen.
Uiterste inschrijvingsdatum? 
De inschrijvingen worden afgesloten op 30 juni 2016.
De onderscheidingen zullen worden uitgereikt in mei - juni 2017.

Informatie voor onze leden bouw

Eind 2015 sloten we een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao) af.
Deze cao voorziet in een loonsverhoging op 1 januari 2016, ecocheques, toepassing van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT – het vroegere brugpensioen), een nieuw statuut voor de vakbondsafvaardiging, ... en nog een aantal andere voordelen die je zeker zullen interesseren.
Verdere informatie hierover kan je vinden in deze Info-Bouw van februari 2016.

Gezocht delegee

In de bouw kennen we geen Sociale Verkiezingen, daarom voeren we permanent campagne om op zoek te gaan naar kandidaten die we kunnen aanduiden als syndicaal afgevaardigde.
Waarom?
 • Inspraak is belangrijk.
 • Waken over veiligheid.
 • Het bewaken van loon- en arbeidsvoorwaarden is van levensbelang.
Download onze plooifolder voor meer informatie hieromtrent.
Op de website van de Actie Delegee Bouw lees je alles over:
 • de aanstelling,
 • de rechten en plichten,
 • de opleiding,
 • persoonlijke getuigenissen van delegees
Met vragen kan je steeds terecht in jouw beroepsverbond van ACV bouw - industrie & energie.

Het gevaar bij het werken met bitumen


Op dinsdag 26 januari organiseerde ACV bouw – industrie & energie een studiedag met militanten en deskundigen rond de gezondheidsrisico’s bij het werken tijdens wegenwerken.
Wegenwerkers zijn zich vaak onvoldoende bewust van de kankerwekkende effecten van de blootstelling aan bitumen tijdens asfalteringswerken.
ACV bouw – industrie & energie heeft tijdens deze studiedag de resultaten van haar recente wegenbouwenquête bij wegenwerkers voorgelegd. Daarnaast heeft de externe dienst voor preventie en bescherming Mensura haar studie rond de gezondheidsrisico’s gekoppeld aan het werken met bitumen toegelicht. 
ACV bouw – industrie & energie heeft eveneens een voorstel van aanpak op ondernemingsvlak gepresenteerd. Een zestigtal miltanten waren aanwezig op deze studiedag.

Sectoraal akkoord bouw 2015-2016 ondertekend

Op het paritair comité voor het bouwbedrijf van 19 november hebben de vakbonden en de werkgevers van de bouwsector een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst getekend voor 2015-2016.
Voor de 154.000 werknemers van de sector voorziet dit akkoord in een loonsverhoging van 0,5% bruto vanaf 1 januari 2016. Daarnaast zullen de werknemers ook €100 ontvangen in de vorm van voornamelijk eco-cheques.
Een ander belangrijk punt zijn de sociale verkiezingen. Zoals in het verleden, zullen er geen sociale verkiezingen georganiseerd worden in de bouwsector, maar wordt het statuut van de vakbondsafvaardiging verbeterd. In ondernemingen met meer dan 50 werknemers wordt het aantal vakbondsmandaten verhoogd, alsook het aantal kredieturen dat wordt toegekend in het kader van de uitoefening van het syndicaal mandaat. De informatie- en controlebevoegdheden van de vakbondsafvaardiging zijn eveneens uitgebreid, om op deze manier beter te kunnen strijden tegen de misbruiken op het vlak van tijdelijke werkloosheid of sociale fraude. Het akkoord voorziet ook in de mogelijkheid om plaatsvervangende afgevaardigden aan te duiden.
Een ander luik van dit akkoord betreft het concept ‘werkbaar werk’. Door de verlenging van de loopbanen wil de sector maatregelen invoeren, die het voor de werknemers mogelijk moeten maken om langer te werken. Er zal onderhandeld worden over een check-up systeem om de capaciteiten van elke werknemer te evalueren. Indien nodig, zullen er alternatieven uitgewerkt worden zoals deeltijds werk. Wat de eindeloopbanen betreft, heeft de sector overigens beslist om de mogelijkheid tot arbeidsduurvermindering vanaf 55 jaar te handhaven, met behoud van de uitkering.
Tot slot is in het kader van dit akkoord ook besloten om een sectorale werkgroep op te richten. Deze werkgroep zal zich buigen over de mobiliteitskwestie voor werknemers die zich naar de werf moeten begeven. Dit onderwerp ligt steeds gevoeliger, gezien de stijging van het aantal files en de verplaatsingstijd in het land.
"Over het algemeen zijn we verheugd met de inhoud van dit akkoord. Voor een aantal belangrijke punten denken we alle onderhandelingsmogelijkheden te hebben benut. We hebben ook kunnen voorkomen dat er nieuwe maatregelen zouden komen in het kader van de flexibiliteit op het werk. Als vakbond hebben we ook het belang van het federaal actieplan sociale fraude onderstreept: de 40 maatregelen moeten integraal uitgevoerd worden. Dit is essentieel voor onze sector" aldus Fabrice Meeuw, onderhandelaar van ACVBIE voor de bouwsector.
Meer informatie over de inhoud van deze nieuwe cao zal binnenkort beschikbaar zijn via de nieuwe kroniek bouw.

Het Grondwettelijk Hof erkent de bouwvakkers als “echte werknemers”!

Bouwvakkers hebben ook recht op verlengde opzegtermijnen!

Bouwvakker Robby De Ridder, gesteund door ACV bouw - industrie & energie, heeft vorig jaar samen met het ACV en de andere vakbonden een vordering ingediend bij het Grondwettelijk Hof tegen de discriminerende bepaling van de wet op het eenheidsstatuut inzake opzegtermijnen.
Deze wet harmoniseerde de verschillende opzegtermijnen tussen arbeiders en bedienden. Ze voorzag wel een uitzondering voor de arbeiders tewerkgesteld op tijdelijke werkplaatsen. Hierdoor werden 100.000 bouwvakkers op werven structureel uitgesloten van de nieuwe regeling en konden ze geen beroep doen op de verlengde opzegtermijnen die wel voor alle andere arbeiders voorzien waren!
Van de andere sectoren die een, weliswaar tijdelijke, uitzondering kregen zijn er ondertussen trouwens al 7 via een cao uit die uitzonderingssituatie gestapt. Het Grondwettelijk Hof heeft zich vandaag uitgesproken over deze discriminatie!
Het Hof erkent dat arbeiders tewerkgesteld op verschillende arbeidsplaatsen dezelfde rechten hebben als andere arbeiders en ook recht hebben op langere opzegtermijnen.  
Robby en ACV bouw - industrie & energie zijn zeer tevreden met het Arrest.  “Eindelijk wordt een bouwvakker beschouwd als een volwaardige werknemer”!  “Dit is een duidelijk signaal van het Hof voor heel de bouwsector. Bouwvakkers mogen niet ongelijk behandeld worden en moeten hetzelfde statuut krijgen!” zegt Stefaan Vanthourenhout, Voorzitter ACV bouw - industrie & energie.
Waarom worden wij, bouwvakkers op werven, ongelijk behandeld? Die vraag stelde Robby De Ridder aan het Grondwettelijk Hof. Hij deed dit niet alleen voor zichzelf, maar voor alle 100.000 bouwvakkers.
Download hier het persbericht van 17 september hieromtrent.

Veilig werken op hoogte

Val niet uit de lucht!

Op 01/09/2015 werd tijdens de officiële opening van de beurs Matexpo in Kortrijk het startschot gegeven voor de nieuwe welzijnscampagne Veilig werken op hoogte, een initiatief van het navb en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO). Deze campagne heeft als doel om iedereen in de bouwsector te sensibiliseren en te informeren over de risico’s en preventiemaatregelen die verband houden met werken op hoogte.
Deze campagne wordt bovendien gesteund door de sociale partners van de bouwsector en Federale verzekering. Er wordt bovendien nauw samengewerkt met een groot aantal andere organisaties die een belangrijke rol spelen bij het welzijn op de bouwplaats. 
De nieuwe campagne focust zich op de volgende drie deelthema’s:
 • Dakwerken en de montage, demontage en het gebruik van gevelsteigers;
 • Ladders en andere types steigers;
 • Gemechaniseerde arbeidsmiddelen voor werken op hoogte ( hoogwerkers, schaarliften, beweegbare hangsteigers, enz.) 
Tijdens de campagneperiode (sept 2015 - aug 2017) zullen er doelgerichte acties opgezet worden met het oog op het drastisch terugdringen van het aantal ongevallen door vallen van hoogte.
Opnieuw roept het navb de hulp in van een stripheld genaamd Bas Harnas die werknemers en werkgevers van de bouw en andere betrokkenen op de bouwplaats zal begeleiden en adviseren aan de hand van goede praktijkvoorbeelden.
Download hier de affiche van de campagne.
Op de website van het navb vindt u alle informatie over de campagne.