Bouw

Onderhandelingen bouw in het slop!

Ontgoochelende balans na 2 maanden onderhandelen! De eisen van de werkgevers zijn buiten proportie en blokkeren de onderhandelingen!
Werkgevers moeten hun eisen herzien en de rechtvaardige en terechte eisen van de werknemers inwilligen!

Veilig werken op hoogte


Naar aanleiding van de Werelddag veiligheid en gezondheid op het werk, stelde de bouwsector via zijn dienstverlenende organisatie inzake welzijn, Constructiv, en samen met zijn partners een Code van Goede Praktijk samen voor het veilig monteren, demonteren en gebruiken van steigers. Deze Code moet bijdragen tot het terugdringen van arbeidsongevallen te wijten aan een val van hoogte.


Meer veiligheid op de bouwplaatsen!

Surf voor meer informatie over de Campagne Veilig Werken op Hoogte en de bijhorende dienstverlening naar de website van Constructiv. Je kan daar eveneens de volledige tekst van de Code van goede praktijk voor het veilig monteren, demonteren en gebruiken van steiger gratis downloaden.
Download hier gratis het persbericht hieromtrent.
Op de website van Constructiv vindt u alle informatie over de campagne.
Download hier de affiche van de campagne.

Huidige SWT-stelsels (brugpensioen) bouw verlengd tot 30 juni 2017

De huidige SWT-stelsels (brugpensioen) bouw worden verlengd tot 30 juni 2017.
De sectorale CAO-onderhandelingen 2017-2018 zijn momenteel aan de gang.
De onderhandelingen duren een aantal weken. Opdat werknemers niet zouden moeten wachten tot de onderhandelingen zijn afgerond om met SWT te kunnen gaan (stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag - vroegere brugpensioen), werd er beslist alle huidige SWT-stelsels te verlengen (tot 30 juni 2017). Over de verlenging vanaf 1 juli 2017 tot 31 december 2018 wordt momenteel onderhandeld. 
Concreet gaat het om de volgende SWT-stelsels:
 • -         SWT arbeidsongeschiktheid vanaf 58 jaar: verlenging tot 30 juni 2017;
 • -         SWT lange loopbaan (40 jaar) vanaf 58 jaar: verlenging tot 30 juni 2017;
 • -         SWT algemeen stelsel vanaf 60 jaar: verlenging tot 31 december 2017.
Wil je zeker nog gebruikmaken van een van deze SWT-stelsels voor 30 juni?
Aarzel niet contact op te nemen met een ACV-dienstencentrum of het dichtstbijzijnde ACVBIE-secretariaat. 

Hoop op een uitsluiting van de e-dienstenkaart in de bouwsector

Op woensdag 15 maart 2017 hebben ACVBIE en AC ABVV een geslaagde actie gevoerd aan het gebouw van DG Grow (de Dienst Interne Markt van de Europese Commissie) in verband met het nieuwe voorstel van de e-dienstenkaart.
Ze overhandigden een “Ivoren Toren” om hen te bedanken voor hun “ondersteuning” van sociale dumping. DG Grow heeft geluisterd naar onze opinie, maar gaat toch verder met haar ultraliberaal initiatief, dat voor veel afkeer zorgt bij werknemers.
Een delegatie van beide vakbonden is tegelijkertijd ontvangen door het kabinet Peeters, dat bevestigt dat het namens de Belgische regering de uitsluiting van de bouwsector inzake de e-dienstenkaart zal verdedigen bij de Europese Commissie.
Het vakbondsfront is tevreden met het standpunt van de Belgische regering en zal dit blijven opvolgen op Europees niveau.

Geen plaats voor sociale dumping op de interne markt!

Met zijn “State of the Union” heeft Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker het Europese politieke jaar opnieuw voor open verklaard.
 
Juncker stelt ons gerust. De BREXIT is een kwalijke zaak, maar de EU zal niet uit elkaar vallen.
Maar hij waarschuwt ook voor het populisme. Juncker en de Commissie zijn zich zeer bewust dat het vertrouwen van de Europese burgers op een dieptepunt is beland. En populisten van allerlei slag proberen hier munt uit te slaan. Daarom kondigt hij een positieve agenda aan voor de komende 12 maanden. Europa moet socialer, met ook een belangrijke rol voor sterke sociale partners. Juncker zei letterlijk dat er geen plaats kan zijn voor sociale dumping op de interne markt. “Europa is niet de Far West en we kunnen niet toelaten dat werknemers worden uitgebuit en geen sociale bescherming krijgen”. Juncker herhaalt dat “werknemers hetzelfde loon moeten krijgen voor hetzelfde werk op dezelfde werkplek”. 

Een Commissievoorzitter die een aloude vakbondsslogan in de mond neemt. Dat kunnen wij uiteraard alleen maar toejuichen. 
Juncker beseft maar al te goed dat sociale dumping het Europese project onder druk zet. Sociale dumping is in België verantwoordelijk voor het verlies van meer dan 20.000 jobs in de bouw de voorbije 4 jaar. En ondanks de verbeterende economische conjunctuur vreest de bouwsector nog 26.000 bijkomende ontslagen in de komende jaren. Ondertussen zijn meer dan 100.000 buitenlandse bouwvakkers actief op Belgische werven. Al te vaak via semilegale tot ronduit illegale constructies. Ze krijgen niet de correcte lonen en zijn heel vaak niet sociaal verzekerd. Hoewel hun (vaak vervalste) A1-formulier het omgekeerde beweert. Dit alles verborgen achter de mooie term “detachering”.  

Maar daar zou nu dus verandering in moeten komen. Europees Commissaris Marianne Thyssen houdt daarom vast aan haar voorstel (DS 20 juli) om de Detacheringsrichtlijn te herzien. Daarmee legt ze het protest  van Oost-Europa naast zich neer. Dat protest van Oost-Europa is trouwens volledig naast de kwestie. De Detacheringsrichtlijn was nooit bedoeld om goedkope arbeiders aan te bieden over de grenzen heen. Integendeel, uitgangspunt was dat de economische vrijheid om diensten te verlenen in een andere EU lidstaat niet ten koste mocht gaan van de sociale bescherming van werknemers.
Het voorstel van Thyssen geeft tevens erkenning aan het baanbrekend arrest van het Europese Hof van Justitie in de Finse zaak van Sähköalojen ammattiliitto versus Elektrobudowa (13/02/2015, C396/13). In dat arrest werd het Poolse elektriciteitsbedrijf verplicht om de Finse lonen te respecteren voor zijn Poolse werknemers. En dan niet het absolute minimum, maar het volledige pakket. De Finse sectorale cao-lonen met inbegrip van overloon, premies en zelfs het vakantiegeld. Op een Europese conferentie georganiseerd door ACV BIE zei juriste Sacha Garben van het College of Europe dat dit geen “foutje” was. Zij ziet al langer een voorzichtige kentering waarbij het Hof opnieuw meer aandacht heeft voor een balans tussen economische vrijheden en sociale bescherming. Volgens Garben “hebben de rechters in het afgelegen Luxemburg eindelijk de impact van hun beslissingen begrepen”. 

Alleen maar goed nieuws?
Neen. Als het de Commissie menens is om een einde te maken aan sociale dumping mag / moet het wel meer zijn dan alleen dit. De herziening van de Verordening over de coördinatie van sociale zekerheidstelsels (883/2004) was eerder aangekondigd, maar werd onder druk van het BREXIT referendum on hold gezet. Dit moet nu dringend terug op tafel. Werknemers hebben recht op sociale bescherming en dus moet toegezien worden op de correcte betaling van de correcte bijdragen aan de sociale zekerheid. Vandaag wordt hiermee te vaak gesjoemeld. ACV BIE pleit ervoor dat de bijdrage in het werkland zou betaald worden en na controle wordt doorgestort. 3x winst: voor de werknemer (sociale bescherming), voor de bedrijven (eerlijke concurrentie) en voor de overheden (inning sociale bijdragen). Het A1-formulier moet fraudebestendig gemaakt worden en moet verlost worden van zijn “heilige status”. Vandaag is het haast onmogelijk om dat formulier in vraag te stellen, zelfs in geval van fraude. De inspectiediensten in het land van tewerkstelling moeten hiervoor rekenen op de bereidwillige samenwerking van de bevoegde diensten in het land van oorsprong. Het A1-formulier is essentieel om de fraude met sociale bijdragen en de strijd tegen schijnzelfstandigheid te kunnen voeren. Daar moet dringend iets gebeuren.

En er duikt alweer een nieuw gevaar op. Vanuit de ivoren toren van het oppermachtige DG GROW werken de goeroes van de Interne Markt aan een nieuw ideetje: een “Dienstenpaspoort voor de bouwsector”. Volgens de mensen van DG GROW is de grensoverschrijdende dienstverlening in de  bouwsector veel te laag. En dat zou te maken hebben met administratieve regels en kosten. Klinkt altijd leuk om tegen administratieve regels te zijn. Maar het lijkt deze mensen te ontgaan dat het bouwen van een huis of een weg iets anders is dan een online aankoop via Bol.com. Wat de impact hiervan zal zijn, kunnen we al raden. Postbusbedrijven zullen dergelijk Paspoort kopen en een schijn van wettelijkheid aannemen. Niet te verwonderen dat de Europese vakbonden en werkgevers van de bouwsector tegen zijn. Maar de sociale partners zijn nooit geconsulteerd over dit cruciale onderwerp. Ondanks de belofte van Juncker en Thyssen om de sociale dialoog opnieuw te willen valoriseren.  

De komende 12 maanden zijn cruciaal volgens Juncker. Wie zijn wij om hem tegen te spreken. Hij beseft maar al te goed dat een daadkrachtig optreden tegen sociale dumping nodig is, zo niet staan populisten van allerlei slag klaar om de muren tussen lidstaten terug op te trekken. Om diezelfde Juncker te parafraseren. Dit is niet alleen de Commissie van de laatste kans. Het is zeker en vast de “Interne Markt van de laatste kans”.

Informatie voor onze leden bouw

Eind 2015 sloten we een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao) af.
Deze cao voorziet in een loonsverhoging op 1 januari 2016, ecocheques, toepassing van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT – het vroegere brugpensioen), een nieuw statuut voor de vakbondsafvaardiging, ... en nog een aantal andere voordelen die je zeker zullen interesseren.
Verdere informatie hierover kan je vinden in deze Info-Bouw van februari 2016.

Gezocht delegee

In de bouw kennen we geen Sociale Verkiezingen, daarom voeren we permanent campagne om op zoek te gaan naar kandidaten die we kunnen aanduiden als syndicaal afgevaardigde.
Waarom?
 • Inspraak is belangrijk.
 • Waken over veiligheid.
 • Het bewaken van loon- en arbeidsvoorwaarden is van levensbelang.
Download onze plooifolder voor meer informatie hieromtrent.
Op de website van de Actie Delegee Bouw lees je alles over:
 • de aanstelling,
 • de rechten en plichten,
 • de opleiding,
 • persoonlijke getuigenissen van delegees
Met vragen kan je steeds terecht in jouw beroepsverbond van ACV bouw - industrie & energie.

Contact

Fabrice Meeuw
Nationaal sectorverantwoordelijke
 • Bouw

Regionaal contactpersoon

Voor een regionaal contactpersoon (secretaris) klik je best jouw regio aan bij onze beroepsverbonden.