Bouw

Rustdagen 2017

Bouwvakkers op werf
Welke rustdagen zijn er in 2017?
 • 3, 4, 5 & 6 januari 2017
 • 13 & 14 april 2017 
 • 26 mei 2017
 • 22, 26, 27, 28 & 29 december 2017
Opgelet! De rustdagen 2, 3, 4 en 5 januari 2018 zijn betaalbaar eind 2018! 
Wat moet ik doen?
 • Vanaf 17 november 2017 verstuurt het Fonds voor bestaanszekerheid de formulieren voor de rustdagen van 2017.
 • De formulieren zullen ofwel naar de werkgever ofwel naar zijn sociaal secretariaat gestuurd worden.
 • De werkgever zal u ten laatste op 8 december 2017 het formulier overhandigen.
 • Bezorg het formulier zo snel mogelijk aan uw plaatselijk ACV-dienstencentrum of regionaal beroepsverbond van
  ACV bouw – industrie & energie
  .
 • Noteer zeker je bankrekeningnummer op het formulier en controleer de gegevens om terugvordering te vermijden.
 • Kreeg je geen formulier, contacteer dan eerst je werkgever.
 • Indien nodig, kan je contact opnemen met het plaatselijk ACV-dienstencentrum of regionaal beroepsverbond van ACV bouw – industrie & energie
Hoeveel bedraagt de vergoeding?
 • De vergoeding werd vastgesteld in functie van het uurloon van het 4de kwartaal 2017, volgens het barema afgedrukt op het formulier.
 • Kent het FBZ uw uurloon niet, dan wordt er ook een formulier opgemaakt.
  U moet dan wel een kopie van een loonfiche van het 4de kwartaal 2017 bijvoegen. Was je tussen 1 oktober 2016 en 30 september 2017 minstens 75 dagen economisch werkloos, dan zal het dagbedrag proportioneel berekend worden.
Wanneer worden de rustdagen uitbetaald?
 • De eerste betaling is voorzien op vrijdag 1 december 2017.

Gezocht delegee

In de bouw kennen we geen Sociale Verkiezingen, daarom voeren we permanent campagne om op zoek te gaan naar kandidaten die we kunnen aanduiden als syndicaal afgevaardigde.
Waarom?
 • Inspraak is belangrijk.
 • Waken over veiligheid.
 • Het bewaken van loon- en arbeidsvoorwaarden is van levensbelang.
Download onze plooifolder voor meer informatie hieromtrent.
Op de website van de Actie Delegee Bouw lees je alles over:
 • de aanstelling,
 • de rechten en plichten,
 • de opleiding,
 • persoonlijke getuigenissen van delegees
Met vragen kan je steeds terecht in jouw beroepsverbond van ACV bouw - industrie & energie.

Informatie voor onze leden bouw

Eind 2015 sloten we een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao) af.
Deze cao voorziet in een loonsverhoging op 1 januari 2016, ecocheques, toepassing van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT – het vroegere brugpensioen), een nieuw statuut voor de vakbondsafvaardiging, ... en nog een aantal andere voordelen die je zeker zullen interesseren.
Verdere informatie hierover kan je vinden in deze Info-Bouw van februari 2016.

Contact

Fabrice Meeuw
Nationaal sectorverantwoordelijke
 • Bouw

Regionaal contactpersoon

Voor een regionaal contactpersoon (secretaris) klik je best jouw regio aan bij onze beroepsverbonden.