Vakbond

Rustdagen 2018

Bouwvakkers op werf
Welke rustdagen zijn er in 2018?
 • 2, 3, 4, & 5  januari 2018
 • 3 & 30 april 2018 
 • 11 mei 2018
 • 24, 26, 27, 28 & 31 december 2018
Welke rustdagen zijn er in 2019?
 • 2, 3 & 4 januari 2019
 • 19 april 2019
 • 31 mei 2019
 • 16 augustus 2019
 • 23, 24, 26, 27, 30 & 31 december 2019
Opgelet! De rustdagen van 2019 zijn betaalbaar eind 2019! 
Wat moet ik doen?
 • Vanaf 15 november 2018 verstuurt het Fonds voor bestaanszekerheid Constructiv de formulieren voor de rustdagen van 2018.
 • De formulieren zullen ofwel naar de werkgever ofwel naar zijn sociaal secretariaat gestuurd worden.
 • De werkgever zal je ten laatste op 7 december 2018 het formulier overhandigen.
 • Bezorg het formulier zo snel mogelijk aan je plaatselijk ACV-dienstencentrum of regionaal beroepsverbond van
  ACV bouw – industrie & energie.
 • Noteer zeker je bankrekeningnummer op het formulier en controleer de gegevens om terugvordering te vermijden.
 • Kreeg je geen formulier, contacteer dan eerst je werkgever.
 • Indien nodig, kan je contact opnemen met het plaatselijk ACV-dienstencentrum of regionaal beroepsverbond van
  ACV bouw – industrie & energie.
 • De eerste betaling volgt op maandag 3 december 2018.

 • De vergoeding werd vastgesteld in functie van het uurloon van het 4de kwartaal 2018, volgens het barema afgedrukt op het formulier. Kent het FBZ je uurloon niet, dan wordt er ook een formulier opgemaakt, maar dit wordt pas verstuurd vanaf 7 december. Je moet dan wel een kopie van een loonfiche van het 4de kwartaal 2018 bijvoegen.  

  Was je tussen 1 oktober 2017 en 30 september 2018 minstens 75 dagen economisch werkloos, dan zal het dagbedrag proportioneel berekend worden.  

  Indien je als uitzendkracht in de bouwsector hebt gewerkt, heb je onder bepaalde voorwaarden recht op de rustdagen. In tegenstelling tot vorige jaren zal het FBZ - indien je voldoet aan de voorwaarden - het formulier naar jou opsturen.

Getrouwheidszegels

Wanneer heb ik recht op getrouwheidszegels?

Je bent lid van het ACV en werkt in een onderneming waarvan het RSZ-kerngetal begint met 024, 026, 044 of 054.

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie stemt overeen met 9 % van het verdiende brutoloon aan 100 % in de periode van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018.
Dit bedrag staat op de premiekaart.
 • Opgelet! Er is geen enkele afhouding op dit bedrag.
Je krijgt dus het volledige bedrag dat op de premiekaart staat.


Wanneer wordt de premie uitbetaald?

De eerste betaling van de getrouwheidszegels zal gebeuren op maandag 29 oktober 2018.

Wat moet ik doen?

Vanaf de eerste week van oktober krijg je de premiekaart thuis toegestuurd.
Per werkgever krijg je een attest met daarop de gegevens per kwartaal.
ACV zorgt voor de uitbetaling.

Wat als ik geen kaart krijg?

ACV zal alles voor jou controleren. Is jouw werkgever niet in orde, dan starten wij een klachtenprocedure.

Wat voor dagen van ziekte en ongeval?

We maken er u attent op dat er vanaf 2015 geen zegelkaarten meer worden opgesteld voor dagen van ziekte en ongeval. Deze zijn volledig geïntegreerd in de vergoeding ziekte en ongeval vanaf 1 januari 2014. Indien u langer dan 30 dagen ziek bent geweest, heeft u recht op deze vergoeding.
Let op: u moet zelf een aanvraag indienen. We raden u aan om contact op te nemen met ACV bouw - industrie & energie of het plaatselijk ACV-dienstencentrum indien u ziek bent geweest of slachtoffer van een (arbeids)ongeval.
De tegemoetkoming per dag ziekte vanaf de 31ste tot en met de 56ste kalenderdag bedraagt € 7,65 en vanaf de 57ste tot de 337ste kalenderdag bedraagt dit € 8,70. Hierop wordt dan een voorheffing van 22 % toegepast. 

Hebben oude premiekaarten nog een waarde?

Oude kaarten (tot 3 jaar) kan je onder bepaalde voorwaarden nog laten verzilveren.

Sociaal voordeel

Wanneer heb ik recht op een sociaal voordeel?

Je bent lid van het ACV en werkte in de bouw tussen 1 april 2017 en 31 maart 2018.


Hoeveel bedraagt de premie?

Het sociaal voordeel bedraagt € 0,62 per gepresteerde of gelijkgestelde dag of maximaal € 135.
Deze dagen komen in aanmerking:
 • effectief gepresteerde dagen;
 • dagen van de eerste week gewaarborgd loon in geval van ziekte;
 • feestdagen;
 • dagen klein verlet (betaalde afwezigheid in geval van geboorte, huwelijk, overlijden, …);
 • jaarlijkse vakantiedagen;
 • inhaalrustdagen;
 • dagen weerverlet;
 • dagen werkloosheid wegens economische redenen of omwille van andere oorzaken, met een maximum van 20 dagen;
 • dagen syndicale vorming;
 • dagen betaald educatief verlof met een maximum van 5 dagen.

Wanneer wordt de premie uitbetaald?

Het sociaal voordeel wordt betaald vanaf maandag 18 juni 2018.

Wat moet ik doen?

Vanaf 4 juni 2018 zal het Fonds voor Bestaanszekerheid Constructiv overgaan tot het verzenden van de syndicale premiekaart voor 2018.
ACV zorgt voor de uitbetaling.
In deze folder vind je gedetailleerde informatie over het sociaal voordeel in de bouw.

Weerverletzegels

Wanneer heb ik recht op weerverletzegels?

Je bent lid van het ACV en werkte in een onderneming waarvan het RSZ-kerngetal begint met 024 (ruwbouw) of 054 (dakbedekkers).

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie bedraagt 2 % van het totale verdiende brutoloon in de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018.

Wanneer wordt de premie uitbetaald?

De eerste betaling wordt uitgevoerd op maandag 29 april 2019.

Wat moet ik doen?

De premiekaarten worden door Constructiv verzonden naar de arbeider vanaf vrijdag 1 april 2019
Per werkgever krijg je een attest met daarop de gegevens per kwartaal.
ACV zorgt voor de uitbetaling.

Vergoeding bij langdurige ziekte of (arbeids) ongeval

Hebt u een arbeidsongeval gehad of bent u langdurig ziek geweest in 2016?
Indien u langer dan 30 dagen arbeidsongeschikt bent geweest, heeft u recht op een vergoeding. Vanaf de 31ste tot en met de 56ste kalenderdag bedraagt de vergoeding €7,65, vanaf de 57ste tot de 337ste kalenderdag is dit €8,70 bruto per dag.
Opgelet: u moet zelf een aanvraag indienen!
We raden u aan om contact op te nemen met jouw beroepsverbond bij ACV bouw - industrie & energie of het plaatselijk ACV-dienstencentrum om een dossier op te starten, indien u ziek bent geweest of slachtoffer van een (arbeids)ongeval.
LAAT UW GELD NIET LIGGEN!

Promotievergoeding Sefobo

Wat is dit?

Het Fonds voor Bestaanszekerheid verleent een financieel voordeel aan bouwvakkers met een hypothecaire lening.
Hypothecaire leningen verleend voor aankopen van:
 • een huis;
 • een appartement;
 • verbouwingen;
 • het bouwen van een woonst;


Wanneer heb ik recht?

 • Je bent bouwvakker.
 • Je bezit minstens 5 geldige legitimatiekaarten (vrieskaarten)in de laatste 10 of 15 jaar.
 • Je hebt een hypothecaire lening waarvan de akte minstens 1 jaar verleden is.
 • Je woont op het adres waarvoor je de promotievergoeding aanvraagt.
 • Je dient een origineel dossier in via het ACV.

Hoeveel bedraagt de vergoeding?

Het maximumbedrag is €383 per jaar. Hoeveel je krijgt, is afhankelijk van de geleende som en de duurtijd van de lening.
 • Opgelet!
Kom je niet aan €383 per jaar en heb je een tweede hypothecaire lening, dan kan je ook hiervoor de promotievergoeding aanvragen. Ook voor ‘kleinere’ verbouwingen kan je in aanmerking komen voor de promotievergoeding. Zo kan je ook een dossier indienen voor een hypothecaire lening voor de installatie van zonnepanelen.

Aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid

Wie krijgt een aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid?

Elke bouwvakker heeft recht op een aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid.

Hoeveel bedraagt de aanvullende vergoeding?

De bestaande regeling blijft!
 • 60 kredietdagen aanvullende vergoedingen bij tijdelijke werkloosheid.
 • Deze vergoeding krijg je op basis van de geldige legitimatiekaart (vrieskaart).
 • Het bedrag van deze vergoeding is afhankelijk van je loon en schommelt tussen € 6,34 tot € 10,85. 
Zijn deze 60 dagen uitgeput?
 • Dan krijg je € 2 aanvullende vergoeding voor de resterende dagen tijdelijke werkloosheid.

Wat moet ik doen?

Heb je recht op een aanvullende vergoeding, dan krijg je een attest van het ACV.

Wie betaalt de aanvullende vergoeding?

Jouw werkgever betaalt aan de hand van het attest van het ACV.

Wat als ik geen geldige legitimatiekaart heb?

Ook dan heb je recht op de aanvullende vergoeding van € 2.

Legitimatiekaart en pensioenfiche

Pensioenfiche

De bouwsector heeft een sectoraal aanvullend pensioenstelsel ‘Plan Construo’. Het sectoraal pensioenfonds ‘Pensio B’ verstuurt deze fiche vanaf 14 oktober naar alle bouwvakkers.
 • De pensioenfiche geeft een overzicht van dotaties, gestort op uw individuele aanvullende pensioenrekening voor het jaar 2014.
 • Het bedrag van de stortingen wordt berekend op basis van uw loon in 2014 en uw sectoranciënniteit op basis van het aantal legitimatiekaarten (vorstkaarten).
 • Ook de totale waarde van de individuele rekening, op 31 december 2014, wordt meegedeeld.
 • Verder krijgt u informatie over uw voordelen bij pensioen, wat er moet gebeuren bij overlijden en wat u kan doen indien u de sector verlaat.

Legitimatiekaart

Samen met de pensioenfiche krijgt u ook uw legitimatiekaart 2015 - 2016.
 • Deze kaart biedt een overzicht van gepresteerde en gelijkgestelde dagen voor 2014.
 • De roze kaart moet u afscheuren en moet u samen met alle vorige kaarten goed bewaren.
 • Op basis van deze kaart krijgt u een bijkomende werkloosheidsvergoeding gedurende 60 dagen wanneer u volledig of tijdelijk werkloos bent.
 • U moet deze kaart niet meer afgeven bij het ACV. Wij krijgen deze gegevens digitaal van het FBZ-Constructiv.
 • Bent u in het bezit van voldoende kaarten, dan kan u recht hebben sommige vergoedingen bestaanszekerheid zoals brugpensioen, begeleidende maatregelen, vakantiegeld invaliden en promotievergoeding.
 • Mocht u een ‘niet-rechthebbende’ kaart ontvangen, dient u deze echter wel binnen te brengen. Het is eventueel mogelijk om hiervan een geldige te maken. Laat dit zeker onderzoeken!

Nog vragen?

Heeft u nog vragen of stelt u vast dat bepaalde gegevens niet correct zijn, neem dan contact met het regionaal beroepsverbond van ACV bouw – industrie & energie of het ACV-dienstencentrum.