Opzegtermijnen

De ontslagregeling ziet er sinds 1 januari 2014 volledig anders uit. 
De nieuwe regeling geldt voor alle werknemers, ongeacht hun statuut, zowel voor de lopende als voor de nieuwe arbeidsovereenkomsten.
De wet van 26 december 2013 betreffende het eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden heeft de opzegtermijnen in bijna alle sectoren fundamenteel hervormd. Deze wet voorzag weliswaar een uitzondering voor onbeperkte duur voor de opzegtermijnen van de bouwvakarbeiders werkzaam op werven. Voor hen waren veel kortere opzegtermijnen van toepassing als voor de andere werknemers.
ACV bouw-industrie & energie (ACVBIE) heeft deze discriminatie aan de kaak gesteld. Robby De Ridder, een bouwvakarbeider, lid en militant van ACVBIE heeft met onze steun beroep ingediend bij het Grondwettelijk Hof tegen deze discriminerende maatregel betreffende de opzegtermijnen in de wet over het eenheidsstatuut.
Het Grondwettelijk Hof heeft ons gelijk gegeven en geoordeeld dat deze verkorte opzegtermijnen voor bouwvakarbeiders discriminerend zijn! 
Dankzij de vastberadenheid en de aanklacht van ACVBIE kunnen ongeveer 100.000 bouwvakarbeiders vanaf nu ook van de nieuwe opzegtermijnen genieten vanaf 1 januari 2014. 
Naast de nieuwe opzegtermijnen zullen de bouwvakarbeiders eveneens vanaf 1 januari 2014 kunnen genieten van de ontslagcompensatievergoeding.  Deze vergoeding wordt betaald door de RVA bovenop de opzeg die door de werkgever wordt betekend.
ACVBIE heeft een berekeningsmodule ontwikkeld voor de berekening van de opzegtermijn en de ontslagcompensatievergoeding. Deze module is beschikbaar op de websitehttps://www.acv-online.be/acv-online/berekeningsmodules/niet-leden-opzegtermijn.html.  
Bereken de opzeggingstermijn die vandaag in de bouwsector van toepassing is aan de hand van de berekeningsfiche opzeggingstermijnen die ACVBIE heeft uitgewerkt.
Aarzel niet om uw gewestelijke secretaris te contacteren voor meer informatie.

Cao-gids Bouw

Wegwijzer sociale wetgeving

 
Ben je ACV-lid? Zorg dan dat je bent ingelogd op deze site en grasduin in onze fiches van de jaarlijkse Wegwijzer Sociale Wetgeving.