Opzegtermijnen

Het Grondwettelijk Hof heeft zich uitgesproken over de discriminatie vervat in de wet rond het eenheidsstatuut.  Het Hof erkent dat bouwvakkers, net zoals andere werknemers, recht hebben op verlengde opzegtermijnen! De ontslagregeling ziet er sinds 1 januari 2014 volledig anders uit.

Bouwvakkers hebben ook recht op verlengde opzegtermijnen!

Bouwvakker Robby De Ridder, gesteund door ACV bouw - industrie & energie, heeft in 2015 samen met het ACV en de andere vakbonden een vordering ingediend bij het Grondwettelijk Hof tegen de discriminerende bepaling van de wet op het eenheidsstatuut inzake opzegtermijnen.
Deze wet harmoniseerde de verschillende opzegtermijnen tussen arbeiders en bedienden. Ze voorzag wel een uitzondering voor de arbeiders tewerkgesteld op tijdelijke werkplaatsen. Hierdoor werden 100.000 bouwvakkers op werven structureel uitgesloten van de nieuwe regeling en konden ze geen beroep doen op de verlengde opzegtermijnen die wel voor alle andere arbeiders voorzien waren!
Van de andere sectoren die een, weliswaar tijdelijke, uitzondering kregen zijn er ondertussen trouwens al 7 via een cao uit die uitzonderingssituatie gestapt. Het Grondwettelijk Hof heeft zich vandaag uitgesproken over deze discriminatie!
Het Hof erkent dat arbeiders tewerkgesteld op verschillende arbeidsplaatsen dezelfde rechten hebben als andere arbeiders en ook recht hebben op langere opzegtermijnen.
Voor de bouwsector (CP 124) alsook voor de sector van de stoffering (CP 126) geldt voorlopig een derogatie ivm opzegtermijnen (en dit tot 1 januari 2018).
Voor meer informatie hieromtrent contacteer je best jouw secretaris.

Cao-gids Bouw

Wegwijzer sociale wetgeving

 
Ben je ACV-lid? Zorg dan dat je bent ingelogd op deze site en grasduin in onze fiches van de jaarlijkse Wegwijzer Sociale Wetgeving.