Premies

Eindejaarspremie Betonindustrie

Wanneer heb ik recht op een eindejaarspremie?

Je hebt gewerkt van 1 december 2016 t.e.m. 30 november 2017 en je bent op 15 december minimum 3 maand in dienst.
Ben je met pensioen, geniet je van SWT, nam je zelf ontslag of werd je ontslagen (met uitzondering van dringende reden), ben je rechthebbende van een overleden arbeider, ook in al deze gevallen heb je recht op een eindejaarspremie. Deze zal dan pro rata berekend worden.


Over welke periode wordt de premie berekend?

1 december 2016 - 30 november 2017.
Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie in de Betonindustrie?
Het basisbedrag* is vastgesteld op: € 2.537,28.     
(= 164,66 x het gemiddelde van de minimumuurlonen). 
Het basisbedrag wordt aangepast in verhouding tot de effectief gepresteerde dagen.
Dit bedrag wordt verhoogd met:
  • € 1,8592 per jaar dienst voor de eerste 10 jaren;
  • € 4,9579 per jaar dienst vanaf het 11de jaar.
Het bedrag wordt pro rata berekend in geval van pensioen, SWT, ontslag, rechthebbende van een overleden arbeider.


Afhoudingen

  • 13,07 % RSZ.
  • Voorheffing belastingen. (zie achterzijde nieuwsbrief)

Wanneer wordt de eindejaarspremie uitbetaald?

De uitbetaling gebeurt tussen 16 en 20 december 2017. 

Syndicale premie

Wanneer heb ik recht op een syndicale premie?

Je bent lid van het ACV en werkte het voorbije jaar in de Betonindustrie.

Hoeveel bedraagt de premie?

€ 135 of € 11,25 per begonnen maand dat je gewerkt hebt.


Wanneer wordt de premie uitbetaald?

De uitbetaling gebeurt vanaf vrijdag 22 juni 2018.

Wat moet ik doen?

Je krijgt de premiekaart van het Sociaal Fonds op jouw persoonlijk adres.
  • Op dit attest vermeld je jouw bankrekeningnummer en daarna geef je het attest af aan een ACV afgevaardigde op het werk of in een ACV dienstencentrum.
In deze nieuwsbrief vind je gedetailleerde informatie over de syndicale premie in de Betonindustrie van dit jaar.

Afdankingspremie

Word je ontslagen door jouw werkgever, met uitzondering van dringende reden, dan krijg je een premie in verhouding tot je anciënniteit.
  • Vanaf 3 maand dienst: minimaal € 6,1973 
  • Bij 25 jaar dienst of meer: € 401,59