Betonindustrie

Staking bij Inter-Beton

Het personeel van Inter-Beton (HeidelbergCement Group), producent van stortklaar beton, heeft deze vrijdag het werk neergelegd om te protesteren tegen de torenhoge werkdruk ten gevolge van de invoering van het "METRO-project". De staking van deze vrijdag wordt in gemeenschappelijk front gevoerd over het ganse land.

HeidelbergCement Benelux vervoert jaarlijks zo’n 20 miljoen ton grondstoffen en producten. Met het  nieuwe METRO-project streeft men naar een verbetering van de logistieke activiteiten en naar een maximale benutting van de capaciteit (chauffeurs, trucks, pompen en productielocaties). Voor de invoering van het project werd de levering, de route – en werkplanning regionaal georganiseerd, nu gebeurt dit nationaal.
Jammer genoeg stelt het personeel enkele maanden na het in werking treden van het project vast dat het systeem niet optimaal werkt en dat de werkdruk voor de chauffeurs systematisch verhoogt. Zo moeten betonmixerchauffeurs soms tot 16 à 17 uur per dag presteren. De rusttijd van minimum 11u tussen twee werkdagen wordt dan ook vaak niet gerespecteerd.

Ook het voortdurend aanpassen van leveringsschema (soms zelfs tot juist vóór de uitvoering) is voor de chauffeurs niet meer werkbaar. Eveneens werkt de logistieke dienstverlening naar de klanten niet efficiënt. Hierdoor verloor het bedrijf al heel wat klanten.

Het personeel ondervindt bijgevolg steeds meer moeite om arbeid en gezin te combineren. De situatie is op deze manier voor hen niet langer houdbaar!

In onze buurlanden Nederland en Duitsland ondervindt het personeel soortgelijke problemen. In Duitsland zette de groep het METRO-project zelfs stop.

Ondanks de vele beloftes van de directie is er aan de situatie in ons land nog steeds niets veranderd.

Ook al staat er dinsdag een verzoeningsvergadering gepland tussen de directie en de vakbonden, toch eist de directie nu dat de werknemers zaterdag komen werken, een dag waarop normaal niet gewerkt wordt. Deze beslissing brengt de onderhandeling in gevaar en zowel ACVBIE als ABVV Bouw klagen deze contraproductieve houding aan.

De boodschap is voor de directie klaarblijkelijk niet duidelijk aangezien ze hun personeel vragen om op zaterdag te komen werken. Dit toont duidelijk hun minachting ten opzichte van de werknemers, het sociaal overleg en de vakbonden.

Tweede pensioenpijler

Wie beheert mijn aanvullend pensioen?

Sinds 2006 bestaat er een sectoraal aanvullend pensioen. Het beheer is in handen van de Federale Verzekeringen.


Wat moet ik doen?

Federale Verzekeringen sturen jou jaarlijks een fiche toe. Daarop vind je een overzicht van jouw persoonlijke situatie.
  • Hoeveel is de gestorte pensioenbijdrage?
  • Welk bedrag staat er op mijn pensioenrekening?
Controleer of het bedrag overeenstemt met jouw anciënniteit in de sector en hou deze fiches goed bij.


Wil je meer informatie over deze 2de pensioenpijler?

Contact

Federaal secretaris Justin Daerden
Nationaal sectorverantwoordelijke
  • Betonindustrie

Regionaal contactpersoon

Voor een regionaal contactpersoon (secretaris) klik je best jouw regio aan bij onze beroepsverbonden.