Betonindustrie

Tweede pensioenpijler

Wie beheert mijn aanvullend pensioen?

Sinds 2006 bestaat er een sectoraal aanvullend pensioen. Het beheer is in handen van de Federale Verzekeringen.


Wat moet ik doen?

Federale Verzekeringen sturen jou jaarlijks een fiche toe. Daarop vind je een overzicht van jouw persoonlijke situatie.
  • Hoeveel is de gestorte pensioenbijdrage?
  • Welk bedrag staat er op mijn pensioenrekening?
Controleer of het bedrag overeenstemt met jouw anciënniteit in de sector en hou deze fiches goed bij.


Wil je meer informatie over deze 2de pensioenpijler?

Contact

Federaal secretaris Justin Daerden
Nationaal sectorverantwoordelijke
  • Betonindustrie

Regionaal contactpersoon

Voor een regionaal contactpersoon (secretaris) klik je best jouw regio aan bij onze beroepsverbonden.