Betonindustrie

Holcim - Lafarge

Geen fusie zonder rechten voor de werknemers

In het eerste semester van 2015 moet de fusie tussen Holcim en Lafarge rond zijn. Het nieuwe bedrijf zal veruit het grootste cementbedrijf zijn ter wereld, met meer dan 130.000 werknemers en een omzet van meer dan 35 miljard Euro. De fusie zal een grote impact hebben op jobs en werkomstandigheden. Beide bedrijven willen van de fusie ook gebruik maken om kosten te reduceren en activiteiten te herstructureren. Holcim‐Lafarge zal in de toekomst vooral actief zijn in Azië. Meer dan 40% van de werknemers zullen werkzaam zijn in Azië. Dit gaat gepaard met belangrijke sociale en ecologische uitdagingen.
ACVBIE, het EFBH, de BWI en IndustriALL Global Union, organiseerden op 25 en 26 november de eerste mondiale vakbondsconferentie voor het toekomstige nieuwe bedrijf Holcim‐Lafarge. 75 vakbondsmensen van Holcim en van Lafarge, afkomstig uit 22 landen uit alle continenten hadden er met mekaar overleg over een mondiale, gecoördineerde vakbondsstrategie. Het werd een boeiende, zeer interactieve vergadering. Op het einde werd een gezamenlijk actieplan overeengekomen. De Europese en internationale vakbondsfederaties en alle individuele deelnemers engageren zich om in 2015 een mondiale informatiecampagne op te zetten en gecoördineerd actie te voeren.

De werknemers van Holcim en Lafarge eisen respect!

De werknemers van Holcim en Lafarge eisen erkenning als sociale partner in het fusieproces. Voor vakbonden en werknemers is deze fusie een belangrijke testcase.
  • De vakbonden willen erkend worden als gesprekspartner.
  • De vakbonden willen échte informatie en overleg.
  • De vakbonden willen mee praten over de toekomstige structuur van het bedrijf en willen een sociale oplossing voor de werknemers van bedrijven die afgestoten worden.
Pierre Cuppens, Algemeen secretaris ACVBIE en vice‐voorzitter BWI, was heel duidelijk : “Wij laten de werknemers niet vallen. Wij beloven dat wij deze fusie van heel nabij opvolgen. Ook voor werknemers die aan de slag zijn in bedrijven die gaan verkocht worden. Niet alleen de biedprijs mag spelen, er moet jobzekerheid zijn en respect zijn voor de bestaande cao’s”.

Holcim-Lafarge heeft een voorbeeldfunctie

Holcim‐Lafarge, als grootste speler op de markt, heeft een voorbeeldfunctie. Wij willen respect voor waardig werkomstandigheden, zowel voor vaste werknemers als werknemers in onderaanneming.
De deelnemers aan de conferentie willen met Holcim‐Lafarge het debat aangaan over de kernactiviteiten. Zij willen een limiet op outsourcing. Vandaag wordt die outsourcing te veel misbruikt om mensen te laten werken in zeer precaire omstandigheden, met zeer slechte lonen en onveilige werkomstandigheden.
De vakbonden eisen goede werkomstandigheden en goede lonen. Maar ook: “Gelijk loon, voor gelijk werk”. Ten slotte willen de vakbonden een duidelijk antwoord van de directie over de toekomst van de sociale dialoog. Het bestaande Internationale Raamakkoord met Lafarge moet niet alleen overgenomen worden door het toekomstige bedrijf, maar ook aangepast worden aan de nieuwe situatie. Om een werkelijke dialoog tussen werknemers en werkgever mogelijk te maken, moet er ok zo snel mogelijk een wereldondernemingsraad komen, met regionale overlegorganen per continent.
ACVBIE, de EFBH, de BWI en IndustriALL Global Union zullen de komende weken de nodige stappen zetten zodat de dialoog met Holcim‐Lafarge écht kan starten, in Europa en op wereldvlak.

Tweede pensioenpijler

Wie beheert mijn aanvullend pensioen?

Sinds 2006 bestaat er een sectoraal aanvullend pensioen.
Het beheer is in handen van De Federale Verzekeringen.

Wat moet ik doen?

Federale Verzekeringen sturen jou jaarlijks een fiche toe
Daarop vind je een overzicht van jouw persoonlijke situatie.
  • hoeveel is de gestorte pensioenbijdrage?
  • welk bedrag staat er op mijn pensioenrekening?
Controleer of het bedrag overeenstemt met jouw anciënniteit in de sector.
Hou deze fiches goed bij.

Wil je meer informatie over deze 2de pensioenpijler?

Contact

Nationaal secretaris Justin Daerden
Nationaal sectorverantwoordelijke
  • Betonindustrie

Regionaal contactpersoon

Voor een regionaal contactpersoon (secretaris) klik je best jouw regio aan bij onze beroepsverbonden.