Premies

Eindejaarspremie SW Vlaanderen

Wanneer heb ik recht op een eindejaarspremie?

Je hebt recht op een eindejaarspremie als je in dienst bent op 1 december. 
Opgelet! Werd je ontslagen om dringende reden, dan heb je geen recht op een eindejaarspremie.

Welke periodes worden gelijkgesteld?

  • Jaarlijkse vakantie
  • Economische werkloosheid tot max. 152 uren

Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie?

  • Bestaat er in jouw onderneming een gunstigere regeling, dan blijft deze gelden, je kan ze zelfs cumuleren met deze voorwaarden tot maximaal 100 % van jouw bruto maandloon.
  • De totale bruto eindejaarspremie wordt begrensd op 100 % van het bruto maandloon.
Hoe wordt de eindejaarspremie berekend?
De premie wordt berekend op basis van: (87 % X uurloon van de maand juli 2016 X betaalde uren referteperiode): 12
  • Het uurloon van de maand juli vormt de basis.
  • Ga je vóór juli uit dienst, dan wordt de premie berekend op basis van het uurloon van de laatst gewerkte dag.
  • Er is een inhouding op de eindejaarspremie van Sociale zekerheid (13,07 % op 108 % van de premie) en Bedrijfsvoorheffing.

Wanneer wordt de eindejaarspremie uitbetaald?

De uitbetaling gebeurt in de loop van de maand december. 

Syndicale premie

Wanneer heb ik recht op een syndicale premie?

Je bent minstens 1 jaar lid van het ACV en je werkte in een Sociale werkplaats tussen 1 januari 2017 en 31 december 2017.

Hoeveel bedraagt de premie?

Heb je de volledige periode gewerkt dan krijg je een syndicale premie van € 82,80 (of € 6,90 per maand).

Wanneer wordt de premie uitbetaald?

De premie wordt uitbetaald vanaf donderdag 1 maart 2018.
  • Opgelet! Noteer je rekeningnummer op de premiekaart en let erop dat je in orde bent met de betaling van jouw lidgeld. 
Download hier de kroniek Syndicale Premie 2018 in de Sociale Werkplaatsen voor meer informatie.