Premies

Syndicale premie

Wanneer heb ik recht op een syndicale premie?

Je bent lid van het ACV en werkte het voorbije jaar in een Beschutte Werkplaats.

Hoeveel bedraagt de premie?

Personen met een handicap:
 • Volledig jaar: € 79,2 + € 3,60 (verhoging vanaf 2016)
 • De nieuwe syndicale premie voor een volledig jaar wordt dus € 82,80 (of € 6,90 per maand)
 • Onvolledig jaar: € 6,90 per maand
Valide werknemers:
 • Volledig jaar: € 86,76
 • Onvolledig jaar: € 7,23 per maand
Download hier de kroniek Syndicale Premie 2018 in de Beschutte Werkplaatsen voor meer informatie.

Eindejaarspremie BW Vlaanderen

Wanneer heb ik recht op een eindejaarspremie?

 • Je hebt recht op een volledige eindejaarspremie als je: 
  • gewerkt hebt van 1 december 2017 t.e.m. 30 november 2018 en je hebt een anciënniteit van 6 maand.
 • Je hebt gewerkt, maar jouw contract werd beëindigd voor 1 december (behalve om dringende redenen), dan heb je recht op een eindejaarspremie die pro rata berekend wordt.

Welke periodes worden gelijkgesteld?

 • Maximum 76 uren ziekte
 • Economische werkloosheid voor maximum 152 uren
 • Betaalde vakantie- en feestdagen
 • Syndicaal verlof
 • Familiaal verlof
 • Kort verzuim
 • Educatief verlof
 • Dagen vrijstelling van arbeidsprestatie voor oudere werknemers

Over welke periode wordt de premie berekend?

1 december 2017 - 30 november 2018.

Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie?

De premie wordt berekend op basis van 143,26 X individueel bruto uurloon.

Wanneer wordt de eindejaarspremie uitbetaald?

De uitbetaling gebeurt vóór 20 december 2018.
Opmerking!
Het gaat over ‘minima eindejaarspremies’!
In jouw onderneming kunnen andere afspraken gemaakt zijn over de toekenning van een hogere eindejaarspremie.