Premies

Eindejaarspremie BW Vlaanderen

Wanneer heb ik recht op een eindejaarspremie?

 • Je hebt gewerkt van 1 december vorige jaar t.e.m. 30 november dit jaar en je hebt een anciënniteit van 6 maand.
 • Je hebt gewerkt maar jouw contract werd beëindigd voor 1 december (behalve om dringende redenen), dan heb je recht op een eindejaarspremie die pro rata berekend wordt.

Welke periodes worden gelijkgesteld?

 • Op basis van de 38 urenweek, worden volgende zaken gelijkgesteld: 
  • maximum 76 uren ziekte,
  • economische werkloosheid ten bedrage van maximum 152 uur.
 • Betaalde vakantie- en feestdagen
 • Syndicaal verlof
 • Familiaal verlof
 • Kort verzuim
 • Educatief verlof
 • Dagen vrijstelling van arbeidsprestatie voor oudere werknemers

Over welke periode wordt de premie berekend?

1 december 2011 - 30 november 2012

Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie?

De premie wordt berekend in de 38-urenweek op basis van 130,09 X individueel bruto uurloon.

Wanneer wordt de eindejaarspremie uitbetaald?

De uitbetaling gebeurt voor eind december. 

Syndicale premie

Wanneer heb ik recht op een syndicale premie?

Je bent lid van het ACV en werkte het voorbije jaar in een Beschutte Werkplaats.

Hoeveel bedraagt de premie?

Personen met een handicap:
 • Volledig jaar: € 79,2 + € 3,60 (verhoging vanaf 2016)
 • De nieuwe syndicale premie voor een volledig jaar wordt dus € 82,80 (of € 6,90 per maand)
 • Onvolledig jaar: € 6,90 per maand
Valide werknemers:
 • Volledig jaar: € 86,76
 • Onvolledig jaar: € 7,23 per maand
Download hier de kroniek Syndicale Premie 2017 in de Beschutte Werkplaatsen voor meer informatie.