Nuttige websites

Interfederaal Gelijkekansencentrum (Unia)

Unia publiceerde de brochure "Aan het werk met een handicap: redelijke aanpassingen op het werk" om, aan de hand van enkele concrete voorbeelden, het juridisch kader rond redelijke aanpassingen op het werk uit te leggen.

Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling (SST)

SST is een VZW en koepelorganisatie voor de sector van sociale werkplaatsen en arbeidszorgcentra in Vlaanderen.
SST vertegenwoordigt ruim 90% van de sector. 

Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen (VLAB)

De VLAB behartigt de belangen van bedrijven en organisaties die aangepaste arbeid verschaffen aan personen met een arbeidshandicap. Zij doen dit door de werking van deze organisaties te coördineren, hun ontwikkeling te bevorderen en hen te vertegenwoordigen in externe organen.

Vlaams agentschap voor personen met een handicap (VAPH)

Het VAPH wil de participatie, integratie en gelijkheid van kansen van personen met een handicap bevorderen in alle domeinen van het maatschappelijk leven. Het doel is dat zij de grootst mogelijke autonomie en levenskwaliteit bereiken. Hiertoe subsidieert zij diensten, voorzieningen en personen met een handicap op verschillende domeinen: hulpmiddelen en aanpassingen; diensten en voorzieningen, persoonlijke-assistentiebudget.

Website van de federale overheid voor personen met een handicap

Op de website van de federale overheid voor personen met een handicap vind je vooral juridsche informatie over jouw rechten, aanvraagformulieren en een klachtendienst.

Handicap en ambulante begeleiding

De vzw Handicap & Ambulante Begeleiding is erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.
Zij bieden ondersteuning aan:
  • minderjarige en meerderjarige personen met een mentale, motorische en meervoudige beperking, een Niet Aangeboren Hersenletsel, met (bijkomende) emotionele of gedragsproblemen;
  • (heel) jonge kinderen waarbij er een risico bestaat op verdere ontwikkelingsproblemen of waarbij er een vermoeden is van een handicap;
  • kinderen, jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen zonder verstandelijke beperking;
  • volwassenen met een sensoriële beperking of autisme.

Gelijke rechten voor iedere persoon met een handicap (GRIP)

GRIP is een burgerrechtenorganisatie met als doel gelijke rechten en kansen voor iedereen. Zij richten zich in de eerste plaats tot mensen met een beperking.

Maatwerkbedrijven.

Beschutte werkplaatsen heten voortaan maatwerkbedrijven. De naam verandert, de kwaliteitsvolle en flexibele dienstverlening aan een scherpe prijs gelukkig niet. Ontdek zelf alle mogelijkheden van maatwerkbedrijven op www.groepmaatwerk.be.