Beschutte & Sociale Werkplaatsen

Professionele inschakeling van personen met een handicap: een kwestie van solidariteit!

In onze samenleving ondervinden personen met een handicap nog steeds dagelijks moeilijkheden om deel te nemen aan de (reguliere) arbeidsmarkt. De toegang tot werk voor personen met een handicap bevorderen, is een prioriteit voor ACV bouw – industrie & energie.
ACV bouw – industrie & energie zal op zondag 17 september om 11u, ter gelegenheid van het feest van de solidariteit Manifiesta in Bredene aan zee, dit thema aankaarten. Op welke manier kan syndicaal werk bijdragen aan de ondersteuning van personen met een handicap? Hoe is het om werknemer van een beschutte werkplaats te zijn? Zijn deze werkplaatsen nog nodig in onze maatschappij of moet iedereen aan de slag kunnen op de reguliere arbeidsmarkt? En hoe kan dan de (over)stap naar de reguliere arbeidsmarkt eventueel vereenvoudigd worden?
Surf naar de website van Manifiesta om het volledige programma van deze twee feestelijke dagen in het teken van solidariteit in Bredene-aan-Zee te ontdekken.

Na exact één jaar opnieuw loonstijging met 2 % in BW & SW!


De spilindex die in onze sector gebruikt wordt, is in mei overschreden. Dit heeft als gevolg dat de minimumlonen in de beschutte en sociale werkplaatsen in Vlaanderen (maar ook in Brussel en Wallonië) met
2 % zullen toenemen vanaf 1 juni 2017. In de sociale werkplaatsen worden de overige lonen verhoogd vanaf 1 juli 2017.

Onderhandelingen BW & SW: eindelijk praten we, hopelijk over iets!


Dankzij de betoging van 21 maart 2017 heeft de Vlaamse regering op 9 mei 2017 eindelijk een onderhandelingskader op tafel gelegd voor een volgend non-profit akkoord voor zowel de privé als voor de publieke sector voor de periode 2018-2020.

De onderhandelingen, die van start zullen gaan op 23 mei 2017, zullen onder andere gaan over koopkracht en een verbetering van de kwaliteit van het werk.

De onderhandelingen zijn slechts een start, er is nog veel werk voor de boeg! 

Samen met de ganse non-profit gaan we voor een goed sociaal akkoord!

Raadpleeg hier het pamflet met betrekking tot de onderhandelingen

Contact


Wilfried Herpoele
Nationaal sectorverantwoordelijke
  • Beschutte Werkplaatsen Vlaanderen
  • Sociale Werkplaatsen Vlaanderen

Regionaal contactpersoon

Voor een regionaal contactpersoon (secretaris) klik je best jouw regio aan bij onze beroepsverbonden.