Beschutte & Sociale Werkplaatsen

Onzekerheid, de enige toekomst voor oudere werknemers in BW & SW? Onaanvaardbaar!

Tijdens je hele loopbaan in een beschutte of sociale werkplaats, heb je het beste van jezelf gegeven, en dat ondanks je handicap! Maar hoe ouder je wordt, des te zwaarder wegen je werkbelasting en handicap.
 
Je werkgever heeft moeite om je aangepast werk te geven, terwijl je het werkritme wil verlagen. Helaas, de regering heeft hier geen oren naar! Haar laatste maatregelen hebben alle deuren gesloten en staan je niet meer toe om een deftige eindeloopbaan te regelen.

Onbegrijpelijke en onaanvaardbare maatregelen!
  • Een geleidelijke verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd (67 jaar in 2030);
  • Meerderheid van de werknemers met een handicap uitgesloten van vervroegd pensioen;
  • SWT (voormalig brugpensioen) en landingsbanen buiten bereik;
  • Re-integratietrajecten die al te vaak tot ontslagen leiden;
  • Vrouwelijke werknemers met een handicap nog zwaarder geraakt.
De maat is vol! De situatie wordt steeds schrijnender, maar de regering doet of haar neus bloedt. Het is tijd om jullie stem te laten horen!

Het gezamenlijk vakbondsfront bereidt een actieplan voor om jullie eisen te ondersteunen. Aarzel niet om je vakbondsafgevaardigde te contacteren voor meer informatie.

Raadpleeg hier het pamflet in gemeenschappelijk vakbondsfront.

Contact


Wilfried Herpoele
Nationaal sectorverantwoordelijke
  • Beschutte Werkplaatsen Vlaanderen
  • Sociale Werkplaatsen Vlaanderen

Regionaal contactpersoon

Voor een regionaal contactpersoon (secretaris) klik je best jouw regio aan bij onze beroepsverbonden.