Beschutte & Sociale Werkplaatsen

Na exact één jaar opnieuw loonstijging met 2% in BW & SW!


De spilindex die in onze sector gebruikt wordt, is in mei overschreden. Dit heeft als gevolg dat de minimumlonen in de beschutte en sociale werkplaatsen in Vlaanderen (maar ook in Brussel en Wallonië) met 2% zullen toenemen vanaf 1 juni 2017. In de sociale werkplaatsen worden de overige lonen verhoogd vanaf 1 juli 2017.

Onderhandelingen BW & SW: eindelijk praten we, hopelijk over iets!


Dankzij de betoging van 21 maart 2017 heeft de Vlaamse regering op 9 mei 2017 eindelijk een onderhandelingskader op tafel gelegd voor een volgend non-profit akkoord voor zowel de privé als voor de publieke sector voor de periode 2018-2020.

De onderhandelingen, die van start zullen gaan op 23 mei 2017, zullen onder andere gaan over koopkracht en een verbetering van de kwaliteit van het werk.

De onderhandelingen zijn slechts een start, er is nog veel werk voor de boeg! 

Samen met de ganse non-profit gaan we voor een goed sociaal akkoord!

Raadpleeg hier het pamflet met betrekking tot de onderhandelingen

De beschutte en sociale werkplaatsen betogen opnieuw mee op 21 maart 2017

Vlaamse regering blijft al maanden doof voor de vele vragen en heeft geen budget voorzien voor een nieuw akkoord 2016-2020!

De beschutte en sociale werkplaatsen betogen opnieuw mee met de ganse non-profit sector voor een nieuw sociaal akkoord op dinsdag 21 maart in Brussel

In Vlaanderen vormen de beschutte en sociale werkplaatsen een belangrijk onderdeel van de Vlaamse non-profitsector. Ze vallen onder het luik van de sociale economie, een bevoegdheid van minister Liesbeth Homans. In deze werkplaatsen worden mensen tewerkgesteld die omwille van hun handicap of sociale problematiek in de privésector weinig tot geen kansen krijgen. 
De tewerkgestelden in deze sector ontvangen slechts geringe vergoedingen. Veel werknemers uit de doelgroep werken zelfs aan minimumlonen. Dit moet dringend verbeteren!
Het vorige sociaal akkoord voor de Vlaamse non-profitsector (zorg, sociale economie en cultuur) liep van 2010 tot 2015. Pas na de succesvolle betoging van 24 november 2016 werd men bereid gevonden om de gesprekken op te starten.
Nu praat men wel, maar blijft er in de onderhandelingen herhaald worden dat er geen budget is voor een nieuw sociaal akkoord. In de federale non-profitsector werden er in het weekend enkele beloftes gedaan, in Vlaanderen is dit vooralsnog niet het geval. Onderhandelingen moeten vooruitgaan en er is nood aan een budget. Koken kost immers geld!
Daarnaast stellen we vast dat de Vlaamse regering op 17 februari jongstleden opnieuw beslist heeft om de beschutte en sociale werkplaatsen tegen eind volgend jaar gelijk te schakelen aan maatwerkbedrijven. De regering heeft extra geld gevonden voor een aantal werkgevers om dit mogelijk te maken. Er is echter geen geld om de lonen en arbeidsvoorwaarden gelijk te schakelen. Wanneer zal dit geld er komen? Ook de werknemers vragen een gelijk loon voor gelijk werk!
Wat we vragen, is onder andere het volgende:
  • na vele jaren eindelijk een volwaardige 13de maand;
  • een echt aanvullend pensioen (i.p.v. de eenmalige premie die men nu krijgt);
  • objectieve barema’s, ook voor doelgroepwerknemers;
  • langer werken moet haalbaar gemaakt worden. Het aantal rimpeldagen, dat veel lager is dan in de rest van de non-profitsector, moet omhoog.
Om deze problematiek aan te kaarten, wordt er op dinsdag 21 maart 2017, de start van de lente, een nationale betoging voor de non-profitsector georganiseerd. Deze zal om 10u30 aan het Noordstation in Brussel doorgaan. De werknemers uit deze sector zullen dinsdag in groten getale aanwezig zijn. We rekenen hiervoor op een 700-tal leden alleen al uit deze sector. Vlaamse regering, ontwaak uit uw winterslaap!
Download ons pamflet hieromtrent voor meer informatie.

Werkbonus wordt verhoogd en telt mee voor berekening bedrijfstoeslag bij SWT!

De werkbonus zorgt er al geruime tijd voor dat mensen met een lager loon op het einde van de maand meer overhouden. 
Deze maandelijkse bonus werd, dankzij tussenkomst van het ACV, door de regering verhoogd met € 9
Je betaalt ook automatisch jaarlijks iets minder belastingen.

Hoeveel bedraagt de werkbonus?

  • € 198,72 voor een arbeider,
  • € 184 voor een bediende.

Werkbonus telt mee voor berekening bedrijfstoeslag bij SWT in Maatwerkbedrijven!

SWT
Wanneer je aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan je instappen in een stelsel van SWT (het vroegere brugpensioen). Tot aan je pensioen geniet je dan van een bijzonder werkloosheidsstatuut en een bedrijfstoeslag die wordt betaald door je werkgever. Deze bedrijfstoeslag is een aanvulling op je werkloosheidsuitkering.
Deze bedrijfstoeslag kan je berekenen door de werkloosheidsuitkering af te trekken van je nettoloon. Deel vervolgens de uitkomst door 2 en je weet wat je maandelijks bovenop je werkloosheidsuitkering zal ontvangen.
Werkbonus
De werkbonus is een extraatje dat je krijgt als je een laag loon hebt. Zij zorgt ervoor dat je een hoger nettoloon overhoudt. 
Deze  werkbonus zorgt voor veel onenigheid bij de berekening van de bedrijfstoeslag. De vraag is of je met deze bonus rekening moet houden? Dit is een belangrijke vraag, want als je geen rekening houdt met deze bonus, dan heb je een lager nettoloon. En wanneer je een lager nettoloon hebt,  krijg je als gevolg een lagere bedrijfstoeslag.
Werkgevers moeten werkbonus meetellen in berekening bedrijfstoeslag bij SWT !
Voor het ACV is het altijd vanzelfsprekend geweest dat de werkbonus meetelt bij de berekening van je bedrijfstoeslag. Maar niet alle werkgevers passen dit correct toe!  Daarom is het ACV een procedure gestart om voor eens en voor altijd een einde te stellen aan deze discussie! En het Arbeidshof in Gent geeft ons gelijk! Daarom doen wij er nu alles aan opdat de werkgevers rekening houden met de werkbonus bij de berekening van jouw bedrijfstoeslag!
Download hier onze kroniek van oktober 2015 om meer te weten hieromtrent.
Indien je hier meer vragen rond hebt, kan je steeds contact opnemen met je secretaris!

Contact


Wilfried Herpoele
Nationaal sectorverantwoordelijke
  • Beschutte Werkplaatsen Vlaanderen
  • Sociale Werkplaatsen Vlaanderen

Regionaal contactpersoon

Voor een regionaal contactpersoon (secretaris) klik je best jouw regio aan bij onze beroepsverbonden.