Sectorale premies

Eindejaarspremie en Syndicale premie voor Interim

Wanneer heb ik recht op een eindejaarspremie?

Je hebt recht op een eindejaarspremie als je minstens 65 dagen (of 494 uren) gewerkt hebt als uitzendkracht gedurende de periode van 1 juli 2015 tot 30 juni 2016. Je telt hiervoor alle periodes van tewerkstelling bij alle uitzendkantoren samen.
Het volstaat dat je 60 dagen (of 456 uren) als uitzendkracht gewerkt hebt in de periode van 1 juli 2015 tot 30 juni 2016 als je onmiddellijk na de opdracht vast aangeworven werd door het bedrijf waar je als uitzendkracht werkte.
Voor de berekening van deze dagen of uren tellen de volgende periodes mee:
  • Ziektedagen waarvoor je gewaarborgd loon ontvangen hebt;
  • Betaalde recuperatiedagen wegens arbeidsduurverkorting of overuren;
  • Tijdelijke werkloosheid als uitzendkracht met een aanvullende vergoeding betaald door het sociaal fonds voor de uitzendkrachten (maximum 5 dagen).

Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie?

De eindejaarspremie bedraagt 8,33 % van jouw verdiende brutoloon als uitzendkracht tussen 1 juli 2015 en 30 juni 2016 verminderd met:
  • 13,07 % rsz (op 108 % indien je arbeider bent),
  • 23,22 % bedrijfsvoorheffing.

Hoe gebeurt de uitbetaling?

Als je voldoende dagen gewerkt hebt, krijg je, vanaf 5 december, automatisch een premiedocument toegestuurd door het sociaal fonds voor de uitzendkrachten. Met dit formulier ga je dan naar het ACV kantoor. Het ACV zorgt voor de uitbetaling op je rekening.

Ben je lid van het ACV?

Dan krijg je bovenop de Eindejaarspremie ook nog eens een syndicale premie van € 104.