Geschiedenis


ACV bouw - industrie & energie (ACVBIE), zo heet de centrale sinds het fusiecongres van 5 juni 2010, is ontstaan uit de samensmelting van ACV-Bouw en Industrie en ACV Energie Chemie.
Deze schaalvergroting heeft tal van voordelen:
  • ACVBIE heeft een voorsprong in het debat over het gemeenschappelijk statuut voor arbeiders en bedienden;
  • ACVBIE weegt zwaarder op het industrieel beleid;
  • ACVBIE staat garant voor een goede dienstverlening en degelijke ondersteuning op vlak van de ondernemings- en plaatselijke werking.
Deze schaalvergroting was noodzakelijk om binnen het ACV een belangrijke centrale te blijven en onze positie te versterken.
Enkele cijfers:
  • ACVBIE telt ongeveer 265.000 leden (het ACV telt +/- 1,6 miljoen leden)
  • ACVBIE telt 190 personeelsleden.

Structuur

De beroepsverbonden staan garant voor de doorstroming van en naar nationale beleidsinstanties.

Doelstelling

ACVBIE wil werken aan de kwaliteit van de arbeid
 
  • kwaliteit van arbeidsinhoud,
  • kwaliteit van arbeidsomstandigheden,
  • kwaliteit van arbeidsvoorwaarden,
  • kwaliteit van arbeidsverhoudingen.
 
Deze vier aspecten vormen samen de 'kwaliteit van de arbeid' en kunnen niet los van elkaar gezien worden.

Een goede kwaliteit van de arbeid betekent, dat de voorwaarden in het werk, de werkomgeving en het bedrijf aanwezig zijn om zich goed te voelen bij het werk.