Vorming

De vormingsdienst van ACV bouw - industrie & energie biedt jaarlijks een opleidingsprogramma aan dat inspeelt op de noden van haar militanten.
Nieuw verkozenen (uitgezonderd de bouwsector) starten met een 4-jarige basisvorming in hun eigen ACV-verbond.
Volgende onderwerpen komen daar aan bod:
  • Sociale wetgeving
  • Bevoegdheden OR 
  • Bevoegdheden CPBW
Deze vorming wordt aangevuld met trainingen rond:
  • Communicatievaardigheden: vergadertechnieken, onderhandelen, besluitvorming, ...
Word je bij de volgende Sociale Verkiezingen opnieuw verkozen, dan kan je na het beëindigen van de 4-jarige ACV vorming via jouw secretaris intekenen op het themagerichte vormingsaanbod bij ACVBIE.

Je kan onze vorming opdelen in twee grote blokken:

  • Sectoraal vormingsaanbod

    We voorzien ook voldoende ruimte voor specifiek sectorale thema's. Deze vorming wordt enkel georganiseerd op initiatief van sectorverantwoordelijken in samenwerking met de vormingsdienst.

Zin gekregen om deel te nemen aan één van onze vormingssessies? Contacteer dan jouw secretaris. Deze zal jou informeren over de data en jouw inschrijving regelen.