Sectorale vorming

Sectorale vorming wordt georganiseerd op initiatief van de sectorverantwoordelijke in samenwerking met de vormingsdienst. 
Voor bepaalde sectoren is er ook een extern vormingsaanbod beschikbaar.
Wil je intekenen op het sectorale vormingsaanbod van ACV bouw - industrie & energie, contacteer dan jouw secretaris.
Voor het externe vormingsaanbod contacteer je best de vermelde organisatie.

Sectornieuws

Ben je militant? Raadpleeg dan ook de cao-gids voor jouw sector.