Nuttige websites


bie-aware.eu

De website bie-aware.eu is een initiatief van het internationaal secretariaat van ACVBIE. Via dit kanaal willen wij onze leden en militanten actief betrekken bij het Europese gebeuren. En willen wij onze onderbouwde standpunten rond de Europese socio-economische politiek kenbaar maken bij een ruim publiek.

TUAC

De TUAC ‘Trade Union Advisory Committee’ is het overleg- en adviescomité van vakbonden bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Het is een internationale vakorganisatie die een adviserend statuut heeft bij de OESO en haar comités.

Internationale arbeidsorganisatie

Internationaal muntfonds

Europees Parlement

Europees parlement - link onjuist

Europese commissie

Europese commissie - link onjuist

Eurosite

Eurosite - link onjuist

Europees vakverbond

Europees agentschap veiligheid en gezondheid op het werk

Europees syndicaal studie- en onderzoekscentrum

Europees syndicaal studie- en onderzoekscentrum - link onjuist

Directoraat - generaal werkgelegenheid en sociale zaken

  • Directoraat - generaal werkgelegenheid en sociale zaken - link onjuist

Statistische informatie over de lidstaten en de EU

  • Statistische informatie over de lidstaten en de EU - link onjuist

Wereldhandelsorganisatie

  • Wereldhandelsorganisatie - link onjuist

Wereldgezondheidsorganisatie

Wereldbank

Acties

Persberichten

Congres