Internationaal

Laat je stem horen voor een sociaal Europa: teken de petitie

Al jaren zet het ACV zich in voor een fundamentele wijziging van het beleid in Europa.

Daarom steunt het ACV een online petitie die het Europees Vakverbond (EVV) en de Oostenrijkse vakbonden ÖGB en AK gerealiseerd hebben. Zo kan iedereen, met een paar klikken, deelnemen aan de lopende openbare raadpleging over de Europese Pijler van Sociale Rechten van de Commissie vanuit een werknemersperspectief. 
Onze eisen moeten duidelijk gehoord worden door de Europese Commissie: Sociale rechten moeten in Europa boven economische vrijheden staan! Daartoe hebben we zo veel mogelijk stemmen nodig. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen een Europese pijler van Rechten onderschrijven omdat die tegemoet komt aan de noden van werknemers, hun familie en gemeenschappen.

Wereldsolidariteit en ACVBIE komen op voor migrantenarbeiders in Qatar

Qatar WK 2022 fotograaf - Kasper Goethals
Er werken ongeveer 1,8 miljoen migrantenarbeiders in Qatar om de stadions voor het WK Voetbal in 2022 te bouwen. Vaak in mensonwaardige, ongezonde en onveilige omstandigheden. Al 1.200 migrantenarbeiders lieten het leven op of naast de bouwwerven. De partners van Wereldsolidariteit en ACVBIE in Nepal en India komen op voor de migrantenarbeiders en plannen ook in het komende jaren gezamenlijke acties.
Op 29 februari lanceerden onze partners uit India en Nepal, samen met Wereldsolidariteit en ACVBIE een gezamenlijk persbericht in Kathmandu (Nepal), met concrete eisen naar de overheden in Qatar, India én Nepal, alsook naar de bedrijven in Qatar die de migrantenarbeiders tewerkstellen.
Lees meer hieromtrent via deze link www.wereldsolidariteit.be en/of via deze link www.11.be.
Download de brochure Migration to Qatar met enkele getuigenissen van migrerende arbeiders.

Halt aan moderne slavernij in Qatar

Qatar WK 2022 fotograaf - Kasper Goethals

Onze man in Qatar

Qatar organiseert in 2022 de wereldbeker voetbal. In aanloop naar dit mondiale event worden in dit land nu met man en macht de nodige infrastructuurwerken uitgevoerd. Echter de arbeids- en leefomstandigheden van de honderdduizenden buitenlandse bouwvakkers (voornamelijk afkomstig uit India, Nepal, Sri Lanka en de Filipijnen) zijn verschrikkelijk en mensonwaardig. 
 
ACV-militant Patrick Lauwers (zelf werkzaam bij Besix een van de bedrijven die een van de WK-stadions bouwt) is een van de afgevaardigden van de internationale bouwvakbond BWI die een oogje in het zeil houdt: "De Qatarezen en de werkgevers hier hebben een compleet gebrek aan ethiek en de arbeiders blijven in slechte omstandigheden werken". Door de hitte en ongevallen vanwege een gebrek aan veiligheid sterven er dagelijks twee arbeiders. De mondiale verontwaardiging groeit...
 
Via BELGA vernamen we het volgende:
 

Internationale Arbeidsorganisatie gaat arbeidsomstandigheden in Qatar onderzoeken 

De Internationale Arbeidsorgansitie (ILO) gaat de arbeidsomstandigheden onderzoeken in Qatar. Bij een voor de VN-organisatie ongebruikelijke stemming besliste een meerderheid om een missie naar het land te sturen, zo meldt ondervoorzitter Luc Cortebeeck aan Belga.
 
Bij de VN-organisatie wordt er al langer gekeken naar bijvoorbeeld de wantoestanden bij de bouw van de stadions voor het WK voetbal. Het dossier en de gesprekken met de oliestaat leverde volgens Cortebeeck tot nu toe weinig op, zodat het nu in het bestuur voor het eerst sinds 1991 tot een stemming kwam om een beslissing te kunnen nemen.
"De wereld heeft nu duidelijk gezegd aan Qatar dat het zo niet verder kan. Het net rond Qatar sluit zich", aldus Cortebeeck, de vroegere ACV-voorzitter die bij de IAO als ondervoorzitter de werknemers vertegenwoordigt. Hij zette de stemming op de agenda.
 

Kafala-systeem

Cortebeeck hekelt het zogenaamde 'kafala'-systeem waarmee buitenlandse werkkrachten, bijvoorbeeld uit Nepal of Pakistan, onder meer in de bouw tewerkgesteld worden. Een vorm van "moderne slavernij", aldus Cortebeeck. Een recente wijziging aan dit arbeidssysteem biedt volgens Cortebeeck geen soelaas.  "Die mensen hebben geen enkele vrijheid. Dit is gedwongen arbeid."
 
De Europese landen stemden net als de VS, Canada, Rusland, alle werknemersvertegenwoordigers en het grootste deel van de werkgevers voor de 'high level missie'. Het dossier komt in maart terug op het ILO-bestuur. Dan wordt beslist of er een volwaardige onderzoekscommissie komt. "De missie is een opstap naar een commissie", besluit Cortebeeck. 
 
(bron: BELGA, 10 november 2015)

Contact

Internationaal secretariaat 
Tom Deleu 0032 475 90 70 66
  • Sectoren Bouw & Hout
  • Federaties EFBH (Europa) en BWI (Internationaal)
Jan Franco 0032 477 42 33 34       
  • Sectoren Industrie & Energie 
  • Federaties Industriall European Trade Union, Industriall Global, UNI Europa en UNI Global
Administratief medewerkster: Mia Broodcoorens 02 285 03 03 

Internationale Werking

Solidariteit en het verdedigen van werknemersrechten stoppen niet aan de landsgrenzen. Internationale instanties zoals de Europese Unie en multinationale ondernemingen hebben steeds meer invloed op de tewerkstelling en de loon- en arbeidsvoorwaarden van onze leden. Daarom kiezen wij er uitdrukkelijk voor om actief deel te nemen aan de sociale dialoog op Europees en internationaal niveau en om internationale solidariteit met werknemers en hun organisaties vorm te geven via projecten, netwerken en samenwerkingsverbanden. Dit doen we niet alleen. Wij zijn actief lid van meerdere Europese en internationale vakbondsfederaties. 
Waar mogelijk versterken we onze werking samen met partners binnen de Christelijke Arbeidersbeweging: 
  • de dienst Internationale Betrekkingen van het ACV 
  • onze NGO Wereldsolidariteit. 
Binnen ACV bouw - industrie & energie zorgt het Internationaal Secretariaat voor de opvolging en coördinatie.

bie-aware.eu

De website bie-aware.eu is een initiatief van het internationaal secretariaat van ACVBIE. Via dit kanaal willen wij onze leden en militanten actief betrekken bij het Europese gebeuren. En willen wij onze onderbouwde standpunten rond de Europese socio-economische politiek kenbaar maken bij een ruim publiek.
Download hier de laatste nieuwsbrief (juni 2017) van het Internationaal Secretariaat.

ACVBIE ontmoet de actoren uit de gehandicaptensector

BIE in Brussel die de BW’s opvolgt, samen met de directrice Internationale Ontwikkelingshulp en Buitenlandse betrekkingen, Mvr. Feriel Ghorab een aantal verenigingen voor mensen met een handicap bezocht. De bedoeling is synergiën te creëren tussen ACVBIE en de gehandicaptensector.
Eerste bezoek op dinsdag 24 maart aan een vereniging die actief is in de gehandicaptensector:
Het revalidatiecentrum te Manouba voor motorisch gehandicapten of mensen die een personenongeval hebben gehad dat onder de bevoegdheid valt van het Ministerie van Sociale Zaken. Hier zien we dat een ongeval iedereen kan overkomen en dat de weg naar herintegratie zeer lang is, maar ook mogelijk blijft op voorwaarde dat alle mogelijkheden tot herintegratie bekeken worden...
Op woensdag 25 maart stond er een bezoek op het programma in Sidi Thabet waar zich het sociaal-educatief centrum '' Essanad '' bevindt. Samen met Jan Franco van het internationaal secretariaat van ACVBIE hebben we hier kunnen vaststellen dat integratie zich hier niet beperkt tot de strikte werkomgeving, maar dat het om een globaal en solidair engagement gaat waarin jongeren en ouderen met een lichte of zwaardere handicap allemaal hun plaats hebben. Herintegratie gebeurt door het uitoefenen van verschillende activiteiten en het opnieuw aanleren van bepaalde vaardigheden. Er werd voor de delegatie van onze centrale een zang- en dansfeest georganiseerd waaraan alle bewoners hebben deelgenomen...
Op donderdag 26 maart had het laatste bezoek plaats aan een dagcentrum in Bou Zelfa, een vereniging die mensen met een mentale beperking ondersteunt bij de sociale en professionele inschakeling (integratie).
In dit centrum is er ook een enclave waar tien mensen met een handicap en drie stagiaires in loonverband werken voor een Duitse speelgoedbedrijf. Dankzij deze weg zijn al vijf jongeren met een contract van onbepaalde duur tewerkgesteld in dit bedrijf. We hebben de kans gehad om verschillende mensen van dit bedrijf en de 5 jongeren te ontmoeten. Zo hebben we ook kunnen vaststellen hoe goed hun integratie in het bedrijf geslaagd was. 
Luca Baldan en Jan Franco blijven benadrukken dat handicap een universeel begrip is en dat integratie onmogelijk is zonder engagement van de politieke wereld, de werkgevers en de vakbonden. Dat er solidariteit is in de arbeidswereld en een plaats voor iedereen, voor mensen met en zonder handicap. Dat onze centrale de boodschap van ‘inclusie’ zal blijven verdedigen en dat ze alles in het werk zal stellen opdat deze wereld op een dag werkelijkheid wordt...

Acties

Persberichten

Congres