Dossiers

Hier kan je de lopende dossiers raadplegen

Dossier Bouw - Enquête wegenbouw

De wegenbouw krijgt zijn orderboekjes niet gevuld omdat gemeenten en steden zwaar moeten besparen. Voor grote wegenwerken is er geen geld meer, maar tegelijkertijd ervaren wegenbouwers grote druk om de lopende werken zo snel mogelijk uit te voeren. Dat heeft zijn weerslag op werknemers. Wij onderzoeken via een enquête de pijnpunten in de sector van de wegenbouw. 
De vragen in de enquête gaan over veiligheid, gezondheid en een goede arbeidsorganisatie. 
Een papieren enquête wordt verspreid door onze délégués. Je kan ze ook invullen en voor 25 januari afgeven aan jouw vakbondsafgevaardigde of  ACVBIE secretaris. Dit kan ook via het ACV-dienstencentrum of de ACV-brievenbus.
Je kan de enquête ook online invullen.

Via de resultaten van deze enquête willen we zowel sectoraal, op ondernemingsvlak als bij de bevoegde ministers de problemen uit de sector aankaarten en meer aandacht vragen voor een goede arbeidsorganisatie en veiligheid op de werven.

Dossier Bouw - Procedure Grondwettelijk Hof

Eenheidsstatuut benadeelt 100 000 bouwvakkers 

Door de invoering van het eenheidsstatuut hebben arbeiders en bedienden sinds 1 januari 2014 dezelfde opzegtermijnen. Meer dan 100 000 bouwvakkers zijn echter een uitzondering. Hun nieuwe opzegtermijnen zijn veel lager. Robby De Ridder, lid van ACV BIE, is één van deze bouwvakkers en dient, met steun van het ACV, klacht in bij het Grondwettelijk Hof wegens discriminatie. 
Het gemeenschappelijk statuut voor arbeiders en bedienden is er niet zonder slag of stoot gekomen. Maar het zijn de bouwvakkers die er het gelag voor betaald hebben. Bouwvakkers zonder vaste werkplaats, die dus op werven staan, hebben lagere opzegtermijnen dan andere werknemers. Dat is dus discriminatie en in strijd met de Grondwet.
De uitzondering kwam er onder druk van de werkgevers in de bouwsector. Wij hebben alle begrip voor de sector en als vakbond konden wij akkoord gaan met een overgangsregeling voor bouwvakkers. Maar wij slikken het niet dat de uitzondering een definitief karakter heeft. 

Dubbele discriminatie

Voor ons is er hier zelfs sprake van dubbele discriminatie. 
  • Enerzijds worden bouwvakkers benadeeld ten opzichte van alle werknemers. 
  • Anderzijds wordt er binnen de sector zelf een onderscheid gemaakt tussen bouwvakkers met en zonder vaste werkplaats. 
Zo heeft een bouwvakker in een betoncentrale een hogere opzegtermijn (volgens het eenheidsstatuut), dan een bouwvakker op een werf (die onder de uitzondering valt).

Ik doe dit ook in naam van 100 000 andere bouwvakkers

Robby De Ridder is bouwvakker op een werf en voelt zich persoonlijk benadeeld door de wet op het eenheidsstatuut. 
‘Als ik twintig jaar dienst heb en mijn werk verlies, heb ik een opzegtermijn van 16 weken. Maar een collega-elektricien die op dezelfde werf staat als ik, of een collega-magazijnier, heeft recht op 62 weken opzeg! Waarom komen wij, bouwvakkers op werven, op de tweede plaats? Die vraag ga ik stellen aan het Grondwettelijk Hof. Ik doe dit niet alleen voor mij, maar voor alle 100 000 bouwvakkers. Ik hoop dat het Hof ons dossier spoedig zal opnemen.’

Sectorale Wetgeving