Congres

  • ACV bouw – industrie & energie heeft op 20 en 21 november haar congres van de toekomst in Houffalize georganiseerd met als centraal thema de vakbond en militanten van morgen.

Zijn de vakbonden nog van deze tijd ?

Volgens sommigen zouden vakbonden niet meer van deze tijd zijn. We zouden ze niet meer nodig hebben. Ze zouden zelfs de business/de economische ontwikkeling in de weg staan! De slogan van begin de jaren ’80 “’t is allemaal de schuld van ’t syndicaat” maakt terug furore, waardoor ook intern leden en militanten op een verkeerd been worden gezet. We zouden enkel weerstand oproepen met onze acties en vooral in het verleden leven. Onze ideeën en recepten zijn met andere woorden niet meer van deze tijd. Dat vinden althans Europa en de werkgevers.
Ook de politiek, zelfs binnen de vertrouwde politieke kringen, wil zich van die “vakbondsluizen” ontdoen. Maar de recente crisis en het huidig politiek beleid heeft ons geleerd dat de vakbond meer dan nodig is als tegenmacht tegen de onrechtvaardigheid, alsook tegen de wetten van de vrije markt en het kapitaal. Daarom is het voor ACVBIE belangrijk dat ze zich versterkt, vertrekkend van haar basis, van haar militanten.

Militant zijn: meer dan ooit een bewuste keuze ! 

Centraal thema op dit congres was ook de vraag hoe wij ons, als ACVBIE, willen profileren op het gebied van de ondernemings- en kmo-werking. We blijven er van overtuigd dat militanten onze belangrijkste schakel zijn in het contact met onze leden en met de werknemers binnen de onderneming. Zij vertegenwoordigen onze leden bij de werkgever, maar ook binnen de sectorale en beleidsinstanties van ACVBIE.
De militant is voor ons dan ook een vrijwilliger die zich inzet voor de belangen van alle werknemers in de onderneming, die een engagement opneemt binnen de structuren en doelstellingen van ACVBIE, die in overleg en desnoods in confrontatie met zijn werkgever durft gaan en daarom een blijvende en betere bescherming nodig heeft, alsook een optimale vorming.

Congres van de toekomst

Voor ons is dit congres pas geslaagd als blijkt dat we in 2020 de op ons congres goedgekeurde actiepunten zullen gerealiseerd hebben.
Een modern syndicalisme is broodnodig. Samen met onze militanten kleuren wij de weg naar de toekomst.
Download hier het persbericht van 21 november 2015
Download hier de motie van het congres.
Download hier het congresboek.
Download hier de congresaffiche.
Download hier het congresboek.  
Download hier de congresaffiche.

Wie zijn we

Ledenvoordeel

Boek nu met 25 % korting

Sectornieuws