Actualiteit

Image Campagne EU-OSHA - Substances dangereuses
EU-OSHA is het agentschap van de Europese Unie dat voorlichting geeft over veiligheid en gezondheid op het werk. Het agentschap heeft een nieuwe campagne gelanceerd over het gebruik van gevaarlijke stoffen op de werkvloer.
Op veel werkplekken in Europa worden werknemers blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Dit komt vaker voor dan de meeste mensen beseffen, mogelijk zelfs op bijna alle werkplekken, met als gevolg grote risico's voor veiligheid en gezondheid.
Een gevaarlijke stof is een vaste stof of vloeistof die, of een gas dat schade aan de veiligheid of gezondheid van werknemers kan toebrengen. Blootstelling kan plaatsvinden doordat de stof wordt ingeademd of doorgeslikt, of in de huid doordringt.
Blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk wordt in verband gebracht met gezondheidsproblemen die acuut of op de lange termijn optreden, waaronder:
 • luchtwegaandoeningen (zoals astma, rinitis, asbestose en silicose);
 • schade aan inwendige organen, waaronder de hersenen en het zenuwstelsel;
 • irritatie en ziekten van de huid;
 • arbeidsgerelateerde kanker (zoals leukemie, longkanker, mesothelioom en kanker in de neusholte).
Daarnaast kan de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen voor werknemers ook leiden tot het risico van brand, explosie, acute vergiftiging en verstikking.
Uit de tweede Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico's (Esener-2) van EU-OSHA blijkt dat gevaarlijke stoffen het meest voorkomen in bepaalde sectoren, zoals de landbouw, de verwerkende industrie en de bouw.
Werknemers lopen echter in alle sectoren het risico aan gevaarlijke stoffen te worden blootgesteld. Niet minder dan 38% van alle Europese ondernemingen maakt melding van potentieel gevaarlijke chemische of biologische stoffen in hun werkomgeving. Daarom is het van cruciaal belang dat de risico's worden geïdentificeerd en aangepakt.
Wat zijn gevaarlijke stoffen? Komen ze op mijn werkplek voor? Hoe kunnen ze worden geïdentificeerd en beheerd? EU-OSHA heeft enkele tools en publicaties ontwikkeld om je te helpen deze vragen te beantwoorden en maken het omgaan met gevaarlijke stoffen op je werkplek zo eenvoudig mogelijk.
Surf op de website van EU-OSHA voor meer informatie.

Artikel Visie: 7 tips om gezond te tillen

Met enkele eenvoudige hef- en tiltechnieken belast je je rug veel minder en voorkom je problemen.

Een groep militanten van ACV bouw - industrie & energie (ACVBIE) in West-Vlaanderen leerde er alles over tijdens de jaarlijkse studiedag op 20 april. Die stond dit jaar in het teken van arbeidsongevallen en beroepsziekten.

Een kinesitherapeut gaf volgende gouden tips mee die je kunt toepassen op de werkvloer.
 • Gebruik je beenkracht. Beenspieren zijn veel sterker dan rugspieren. In plaats van voorover te buigen om een gewicht te tillen of te heffen, buig je beter door je knieën.
 • Draag gewicht zo dicht mogelijk tegen je lichaam om je rug minder te belasten.
 • Tenen wijzen in de richting van de last. Doe je dit niet, dan verhoog je de kans op overstrekking van de voet. 
 • Hou je rug recht. Dat voorkomt overbelasting van de onderrug.
 • Neem wisselende posities aan. Zit zo weinig mogelijk, sta elk halfuur recht en verander elk kwartier van houding.
 • Durf hulp te vragen aan anderen zodat je een last samen kunt dragen. Gebruik hulpmiddelen zoals machines, kranen, karren en paletten.
 • Pas de werkhoogte aan. Zorg dat je het gewicht kan tillen of heffen zonder je rug te buigen of te reiken. 
Bron: Visie, 4 mei 2018

Pensioenkrant schept duidelijkheid in de chaos

Is het pensioenbedrag in België voldoende om van te leven? Tot wanneer zal ik moeten werken? En wat als ik een zwaar beroep uitoefen? Dat lees je in onze pensioenkrant.Want onze keuze, dat zijn betere pensioenen!
De pensioenkrant is er! Zopas rolden 1 miljoen exemplaren van dit gezamenlijk initiatief van de drie vakbonden van de persen. Het ACV wil met de krant duidelijkheid scheppen in de chaos na de verschillende pensioenhervormingen door te antwoorden op de vele vragen. De krant zal vanaf vandaag massaal verspreid worden in bedrijven en op openbare plaatsen. Samen met de andere vakbonden blijft het ACV zich inzetten voor een ambitieuze en eerlijke toekomst voor de pensioenen: een toekomst gebaseerd op solidariteit onder de verschillende generaties.

Wie zijn we

Ledenvoordeel

Boek nu met 25 % korting

Sectornieuws