Acties

Op 4 oktober 2018 organiseerde ACVBIE een nieuwe nationale 'werfdag'! 
Tijdens deze nationale werfdag brachten onze regionale ploegen een bezoek aan 15.000 bouwvakkers verspreid over bijna 2.000 werven. 
De werfdag had dit jaar een dubbel doel: enerzijds werknemers informeren over de loon – en arbeidsvoorwaarden in de sector, anderzijds lokale besturen bewust maken voor de te nemen maatregelen tegen sociale dumping bij de aanbesteding en uitvoering van overheidsopdrachten.

Werknemers informeren: een kerntaak van ACVBIE!
Het is zeker geen eenvoudige opdracht om alle bouwvakkers te bereiken aangezien de sector immers voor 92 % uit kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) bestaat die actief zijn op werven verspreid over het hele land. Het was dan ook de bedoeling om tijdens deze werfdag zelf naar de KMO-arbeiders toe te gaan om hen te informeren over hun loon – en arbeidsvoorwaarden. Om dit te verwezenlijken, werden meer dan 1.000 militanten en personeelsleden van ACVBIE gemobiliseerd worden.

Strijd tegen sociale dumping bij overheidsopdrachten
Met het oog op de lokale verkiezingen van 14 oktober 2018 focuste ACVBIE tijdens deze werfdag eveneens op publieke werven en wou ze de lokale besturen sensibiliseren over wat zij allemaal kunnen doen om tegen sociale dumping te strijden bij de aanbesteding en uitvoering van overheidsopdrachten..

ACVBIE heeft reeds naar verschillende lokale besturen een brief gestuurd waarin enkele tips werden opgenomen met mogelijke maatregelen om sociale dumping te bestrijden.

Persberichten

Sectornieuws