Acties

Op woensdag 13 februari wordt in zoveel mogelijk bedrijven het werk neergelegd. Met deze actie protesteert het ACV, samen met de andere vakbonden, tegen de maximale loonmarge van amper 0,8% voor de komende twee jaar. Een interprofessioneel akkoord is zo onmogelijk. 

Op 14 december al gaven de werknemers een duidelijk signaal: tienduizenden mensen eisten toen een echte verhoging van de lonen, minder werkdruk, een gezond evenwicht tussen werk en privé en fatsoenlijke eindeloopbaanregelingen. Het bleek niet mogelijk om met de werkgeversorganisatie hier dieper op in te gaan. Dus beslisten het ACV, het ABVV en het ACLVB gezamenlijk om hiertegen te protesteren.  
Tijdens het overleg in de Groep van 10, legden de vakbonden heel wat voorstellen op tafel om tegemoet te komen aan vragen van de werknemers:
  • Echte verhoging van de minimumlonen
  • Verhoging van uitkeringen en pensioenen tot minstens boven de armoedegrens
  • Hertekening van de eindeloopbaanregelingen (SWT, landingsbanen, ….)
  • Betere combinatiemogelijkheden voor werk en privé 
  • Betere mogelijkheden voor woon-werkverkeer (derdebetalersregeling openbaar vervoer, fietsvergoeding, …) 
We willen naast antwoorden en oplossingen op korte termijn,ook onderhandelingen over een rechtvaardige transitie naar een gezondere en duurzame economie met inbegrip van de impact van de digitalisering.

Marc Leemans: "In deze context heeft verder onderhandelen geen zin. Dan blijft men doof voor de terechte vragen van zovele gewone mensen die zeer hard werken voor hun boterham en die van hun aandeelhouders. En dus rest niets anders dan protest door op 13 februari te staken. Niet werken en een dag loon verliezen. Omdat het niet anders kan. Omdat het moet. Het is de laatste uitweg uit de dwangbuis van managers en hun regering. En daar moeten we echt uit. Of na de dwangbuis dreigt het gele hesje."
#werknemersverdienenrespect 

Meer info?
Op onze pagina Veelgestelde vragen over de staking lees je meer over je rechten bij een staking. Je kan er ook een pdf-bestand downloaden.

Stakingsdag 13 februari: veelgestelde vragen

Hoe zit het met mijn verloning voor die dag?

Werknemers die staken hebben geen recht op loon voor de dag dat ze staken (incluis deelname aan een manifestatie). Maar je sociale rechten blijven behouden. Bijvoorbeeld je stakingsdag wordt wel gelijkgesteld voor het berekenen van je latere pensioen.
Als je lid bent van het ACV, heb je recht op een stakingsvergoeding. Je moet dat melden en regelen met je ACV-beroepscentrale (ACV-BIE, ACV-CSC METEA, ACV Voeding & Diensten, ACV-Transcom, LBC-NVK, ACV Openbare Diensten, COV of COC).

Wat is een stakerskaart?

Je krijgt bij een staking een stakerskaart die je na de staking bezorgt aan de je ACV-beroepscentrale. Stakerskaarten worden door ACV-medewerkers of door de militanten van de onderneming uitgedeeld.

Hoeveel bedraagt de stakersvergoeding?

Behoudens uitzonderingen bedraagt de stakersvergoeding voor een voltijdse werknemer 30 euro. Let op. Je moet minimaal 6 maanden lid zijn van het ACV.  
Als dat niet het geval is, bedraagt de stakersvergoeding 50% na 3 maanden lidmaatschap en 25% na 1 maand lidmaatschap.
Neem hiervoor contact op met je ACV-beroepscentrale (zie hoger).

Ik werk in een bedrijf zonder vakbond. Ik wil toch staken. Kan dat?

De vakbonden hebben een stakingsaanzegging ingediend voor een nationale staking op 13 februari. Dat betekent dat je het recht hebt om die dag te staken. Je verwittigt in dat geval je werkgever. Je hebt geen recht op loon. Als lid van het ACV heb je wel recht op een stakingsvergoeding. Hiervoor neem je best contact op met je beroepscentrale (zie hoger). 

Je werkt als uitzendkracht in een bedrijf waar gestaakt wordt. Wat nu?

De wet verbiedt een werkgever waar gestaakt wordt om uitzendkrachten te werk te stellen. Bij een staking moet het bedrijf het uitzendkantoor inlichten. Het uitzendkantoor moet je dan terugroepen. Het mag ook geen andere uitzendkrachten aanwerven.
Wij stellen vast dat de RVA geen werkloosheidvergoeding garandeert. Aangesloten leden kunnen in die gevallen de stakersvergoeding aanvragen.  
Een uitzendkracht, heeft ook het recht om te staken (ten minste als er nog anderen staken want je staakt altijd collectief). Je meldt dit best aan het uitzendbureau om zo niet ongewettigd afwezig te zijn. Je ontvangt geen loon. Als lid van het ACV heb je wel recht op een stakersvergoeding.

Ik ben geen lid, maar wil toch staken. Kan dat?

Als niet-lid heb je ook recht om te staken maar je krijgt geen stakersvergoeding. 

“Ik wil niet staken, maar werken.”

Als vakbond vragen we dat je solidair mee staakt om zo druk te zetten op werkgevers en overheid om alle werknemers te laten meedelen in de groei en de bedrijfswinst. Per slot van rekening geniet jij ook mee van de resultaten die door de staking worden bereikt. Daarom vatten we als vakbond vaak post aan de ingang van een bedrijf bij een staking, of aan de ingang van een bedrijvenzone,  om je zo te alsnog te overtuigen niet aan het werk te gaan.  

Download de banners

Je kan hieronder achtereenvolgens downloaden: banner, e-mailhandtekening, Facebookomslag, Instagram en het pamflet.

67.778 handtekeningen tegen de maatregelen van de regering-Michel I!

Half december ging er al een delegatie van militanten van ACVBIE langs op het kabinet van minister van Werk Kris Peeters om haar bezorgdheden over de onaanvaardbare maatregelen van de regering-Michel I te uiten.

Op maandag 21 januari ging een afvaardiging van ACVBIE, ACV-CSC METEA en LBC-NVK langs op het kabinet van minister Peeters om een eerste lading petities met maar liefst 67.778 handtekeningen voor werkbaar werk, menselijke eindeloopbanen en respect voor zware beroepen af te geven.
Voor de werknemers is de maat meer dan vol! Werknemers hebben een absolute nood aan een nieuw kader voor eindeloopbaanregelingen, net zoals aan ernstige koopkrachtverhogingen! 

Persberichten

Sectornieuws